Transvisie te Utrecht

  zoekt per 8 februari 2018

  Bestuurslid-Bestuursleden

  Functiegroep
  Leidinggevende Functie

  Bedrijfstype
  Stichting

  Branche
  Gezondheids- en welzijnszorg

  Vergoeding
  Onbezoldigde functie

  Reageren voor
  2 april 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/transvisie.jpg `
  Naam organisatie
  Transvisie
  Branche
  Gezondheids- en welzijnszorg
  Provincie
  Utrecht
  Vestigingsplaats
  Utrecht
  Vergaderlokatie
  Utrecht
  Rechtspersoon
  stichting
  Profiel bedrijf

  Patiëntenorganisatie Transvisie is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo’n 70 vrijwilligers komen wij op voor de belangen van transgender personen in Nederland. Onze belangrijkste taken zijn: belangenbehartiging, informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep. We worden deels gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs.

   

  Het bestuur bestaat verder in ieder geval uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

  Aantal werkzame personen
  0
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Bestuur
  Zoekt per:
  8 februari 2018
  Functienaam:
  Bestuurslid
  Deskundigheidsgebied :
  Fondsenwerving
  Soort functie
  Onbezoldigde functie
  Profiel functie

  Transvisie is op zoek naar een bestuurslid dat zich actief gaat bezig houden met fondsenwerving ten behoeve van het aanboren van structurele en/of incidentele inkomstenbronnen. Om effectiever te zijn in onze doelstellingen is het wenselijk om meer financiële middelen te hebben om gericht professionele hulp te kunnen inhuren en om medewerkers door vergoedingen meer mogelijkheden te geven zich substantieel in te zetten voor de organisatie.

   

  Samen met de andere bestuursleden vorm je het bestuur van Transvisie. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een of meer portefeuilles. Operationele taken uit de portefeuilles worden uitgevoerd door medewerkers en in een aantal gevallen namens de portefeuillehouder aangestuurd door een coördinator.

  Het bestuur concentreert zich op het leiding geven aan de organisatie, creëren van randvoorwaarden voor coördinatoren, doen van jaarplanning en -verantwoording, extern vertegenwoordigen van de organisatie, onderhouden van contacten met externe partijen op strategisch niveau en het uitvoeren van strategische thema’s. Vooralsnog zijn er twee thema’s strategisch: collectieve belangenbehartiging en fondsenwerving.


  Wat zijn je taken als Bestuurslid Fondsenwerving?

  • ontwikkelen van een aanpak om te komen tot fondsenwerving die past binnen de missie en visie van Transvisie;
  • onderzoeken van de mogelijkheden van fondsenwerving voor structurele en incidentele inkomstenbronnen;
  • onderhandelen met mogelijke fondsen en sponsoren;
  • in overleg met het bestuur contracteren van fondsen en sponsoren;
  • mede leiding geven aan de organisatie;
  • jaarlijkse rapportage aan het bestuur over de uitgevoerde werkzaamheden;
  • voorbereiden van en actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen;
  • mede opstellen en vaststellen van het beleid van de organisatie;
  • mede opstellen en uitvoeren van het jaarplan en het meerjaren beleidsplan;
  • mede opstellen van het jaarverslag.

   

  Profiel kandidaat

  Wat vragen wij?

  • aantoonbare affiniteit met de doelgroep en sensitiviteit ten aanzien van transgender issues;
  • communicatief en gericht op samenwerking;
  • aantoonbare ervaring met fondsenwerving;
  • HBO+ werk- en denkniveau;
  • ervaring en/of affiniteit met bestuurlijke beïnvloeding;
  • ervaring en/of affiniteit met het begeleiden / aansturen van medewerkers;
  • gecommitteerd aan een constructieve samenwerking met stakeholders;
  • initiatiefrijk en doelgericht;
  • geen bestuur- of adviesfuncties vervullen bij andere transgender- of LHBT-organisaties of zorgverleners;
  • actief geïnteresseerd in wat er binnen Transvisie leeft en gebeurt;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens;
  • goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;
  • 8 uur per week beschikbaar gedurende bij voorkeur 4 jaar;
  • wonen of werken bij voorkeur binnen 1 uur reisafstand rondom Utrecht.
  Arbeidsvoorwaarden

  Het is een functie op vrijwillige basis.

   

  Wat bieden wij? 

  • werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep; 
  • samenwerking in een actief en bevlogen team; 
  • wederzijdse ondersteuning bij het uitvoeren van bestuurstaken; 
  • drie medewerkersbijeenkomsten per jaar; 
  • mogelijkheid tot bijscholing; 
  • reiskostenvergoeding. 

   

  Heb je interesse? 

  Stuur dan je korte motivatie en CV naar secretaris@transvisie.nl 

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/transvisie.jpg

  Naam organisatie
  Transvisie
  Naam contactpersoon
  Mevr. S. Burger-van Kempen
  Telefoon contactpersoon
  Mobiel contactpersoon
  06 16300162
  E-mail contactpersoon
  secretaris@transvisie.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  2 april 2018

  Andere relevante vacatures:

  Bestuurslid
  NOBCO te Nijkerk 16 dagen geleden
  Secretaris bestuur
  Transvisie te Utrecht 16 dagen geleden

  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑