deze vacature is vervuld

klik op overzicht alle vacatures

  De Wulverhorst te Oudewater

  zoekt per 10 december 2017

  Lid Raad Toezicht

  Functiegroep
  Toezichthoudende functie

  Bedrijfstype
  Stichting

  Branche
  Gezondheids- en welzijnszorg

  Vergoeding
  Bezoldigde functie

  Reageren voor
  1 januari 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/wulverhorst4bcn2.jpg `
  Naam organisatie
  Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst
  Branche
  Gezondheids- en welzijnszorg
  Provincie
  Utrecht
  Vestigingsplaats
  Oudewater
  Vergaderlokatie
  Oudewater
  Rechtspersoon
  stichting
  Profiel bedrijf

  Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst is een kleinschalig verpleeghuis (70 appartementen, 92 aanleunwoningen) voor intra- en extramurale zorg in Oudewater. In 2016 werd een nieuw gebouw opgeleverd, in 2017 werd een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld. De Wulverhorst is gefundeerd op een solide organisatorische en financiële basis, waarin plaats in voor innovatie en inspiratie. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.wulverhorst.nl. 

  Aantal werkzame personen
  50-100 FTE
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Raad van Toezicht
  Zoekt per:
  10 december 2017
  Functienaam:
  Lid voor de Raad van Toezicht
  Deskundigheidsgebied :
  Zorg, kwaliteit & veiligheid
  Soort functie
  Bezoldigde functie
  Profiel functie

  De RvT is het orgaan dat toezicht houdt op, en werkgever is van de directeur-bestuurder. Tevens toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. Hij fungeert als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. Het is de kunst van een goede Raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de Raad toezicht houdt zijn o.a.: 

  • Het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt;
  • De cyclus van planning en control van de begroting;
  • De ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
  • De organisatie en haar prestaties; 
  • Het werkklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie;
  • Het functioneren van de bestuurder;
  • De relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
  • De statutair voorgeschreven taken. 

   

  De Raad komt minimaal 6 keer bij elkaar. De leden zijn complementair, zowel op inhoud als stijl;  ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren een collectieve bijdrage. 

  Profiel kandidaat

  Bij De Wulverhorst horen toezichthouders die verbindend, warm en betrokken zijn en open en transparant communiceren. Voor dit profiel zoeken wij kandidaten die 

  • Inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de zorg stellen aan een organisatie als De Wulverhorst;
  • Aantoonbare expertise en ervaring hebben met betrekking tot de aspecten zorg, kwaliteit en veiligheid op strategisch en bestuurlijk niveau;
  • Beschikken over relevante en actuele kennis met betrekking tot zorginhoudelijke ontwikkelingen in de verpleegzorg en affiniteit hebben met zorgprocessen;
  • De resultaten en de ontwikkelingen van zorg – en dienstverlening kritisch volgen;
  • Beschikken over de algemene competenties van toezichthouders;
  • Zich betrokken voelen bij het maatschappelijk domein in het algemeen en de verpleegzorg in het bijzonder;
  • Affiniteit hebben met de regio en daarin als toezichthouder een actieve rol willen spelen;
  • Het vermogen hebben om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • In staat zijn om op inspirerende en kritische wijze inhoud te geven aan de functie;
  • Verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling hebben. 

   

  Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling.

  Arbeidsvoorwaarden

  Aanbod en sollicitatieprocedure
  De vergoeding voor deze nevenfunctie is gebaseerd op 30% van de WNT norm en bedraagt ongeveer € 3.000,- per jaar. De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 31 december 2017. De intakegesprekken vinden plaats in week 1 en 2 van 2018.

  Neem voor meer vragen contact op met Ad van der Kreek, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel: 06-22244220 of Joyce Jacobs, Bestuurder, tel: 06-12627225.

  Heeft u belangstelling voor deze vacature, mail dan uiterlijk 31 december 2017 uw reactie naar het secretariaat Raad van Bestuur: secretariaat@wulverhorst.nl 

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/wulverhorst4bcn2.jpg

  Naam organisatie
  Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst
  Naam contactpersoon
  De heer A. van der Kreek
  Telefoon contactpersoon
  E-mail contactpersoon
  secretariaat@wulverhorst.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  1 januari 2018

  Andere relevante vacatures:


  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑