deze vacature is vervuld

klik op overzicht alle vacatures

  De Haardstee te Leiden

  zoekt per 30 december 2017

  Lid Raad Toezicht – Lid RvT

  Functiegroep
  Toezichthoudende functie

  Bedrijfstype
  Stichting

  Branche
  Gezondheids- en welzijnszorg

  Vergoeding
  Bezoldigde functie

  Reageren voor
  18 januari 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/haardstee4bcn.jpg `
  Naam organisatie
  De Haardstee
  Branche
  Gezondheids- en welzijnszorg
  Provincie
  Zuid-Holland
  Vestigingsplaats
  Leiden
  Vergaderlokatie
  Leiden
  Rechtspersoon
  stichting
  Profiel bedrijf

  De Haardstee heeft als ambitie zich te profileren als de beste keus voor haar cliënten, medewerkers en verwijzers. De organisatie moet hiervoor de mogelijkheden schetsen: dat betekent flexibiliteit, gericht op nieuwe ontwikkelingen en een duidelijke organisatie. Wat nodig is, is het positioneren van De Haardstee als ‘zorgondernemer’, waarin het snel en goed kunnen inspelen op veranderingen in de externe omgeving en in de interne organisatie hand in hand kunnen gaan. Belangrijke invalshoek is daarbij te komen tot een werkwijze, waarin de zorgprofessionals in staat gesteld worden om de zorg en ondersteuning via duidelijke trajecten en afspraken te organiseren. 

  Aantal werkzame personen
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Raad van Toezicht
  Zoekt per:
  30 december 2017
  Functienaam:
  Stichting De Haardstee
  Deskundigheidsgebied :
  Kwaliteit & veiligheid
  Soort functie
  Bezoldigde functie
  Profiel functie

  Rol en plaats in de organisatie

  De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 leden. Als lid van de RvT houdt u toezicht op het bestuur ten aanzien van het strategische (meerjaren-) beleid en de algemene gang van zaken. Het toetsen van het beleid aan de visie en strategie, aan de organisatiedoelstellingen en de belangen van cliënten en medewerkers en overige interne en externe stakeholders staat centraal. 

   

  Binnen de RvT bestaan de volgende portefeuilles: zorgzaken, financiën, kwaliteit & veiligheid, juridische zaken, personeel & organisatie.

   

  De Haardstee hanteert de Zorgbrede Governance Code 2017 van de brancheorganisaties Zorg (BoZ). Wij houden ons aan de uitgangspunten van deze code of geven onderbouwing indien dit niet gebeurt (het ‘pas toe of leg uit`beginsel). De gedragsregels voor goed bestuur, integraal toezicht en adequate verantwoording zijn vastgelegd in de statuten en de reglementen van Bestuur en Raad van Toezicht.

   

  Vergaderingen

  De RvT vergadert minimaal zes maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in aanwezigheid van de accountant van de stichting. Ook wordt een werkbezoek aan locaties gepland in combinatie met een beleidsdag. Een delegatie van de RvT is ten minste een maal per jaar aanwezig bij een overlegvergadering van de bestuurder met de Ondernemingsraad, eenmaal per jaar bij een vergadering van de bestuurder en de Cliëntenraad, alsmede een ontmoeting met het Management Team.

  Profiel kandidaat

  De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid vanwege het aflopen van de laatste zittingstermijn:

  Een lid met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid

   

  Klik hier voor het uitgebreide profiel van de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid.

   

   

  Arbeidsvoorwaarden

  Procedure werving, selectie en benoeming

  Leden van de RvT worden op openbare wijze geworven. Selectiegesprekken worden gehouden door twee leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder samen. Het voornemen is om de gesprekken op 13 en 15 februari 2018 vanaf 14.00 uur te houden. Voordat de Raad van Toezicht besluit tot een benoeming van een lid Raad van Toezicht vinden gesprekken plaats met (een delegatie van) de OR en de CR. Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een kwaliteitsvereiste.

   

  Diversiteit

  De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat de samenstelling van de raad een afspiegeling is van de maatschappij en neemt een waarborging van diversiteit mee in de selectieprocedure.

   

  Aanvullende informatie

  Voor nadere informatie over de functie en de organisatie kunt u zich wenden tot mevrouw D. Elenga van Elenga-Advies, 06 – 28 95 09 43. Mevrouw Elenga ondersteunt de selectieprocedure. Een informatiepakket is via Jane Snelting aan te vragen, secretaresse De Haardstee: jsnelting@dehaardstee.nl.

   

  Sollicitatie

  Uw sollicitatie, voorzien van een uitgebreide curriculum Vitae, kunt u tot en met 17 januari 2018 sturen naar mevrouw D. Elenga, danielle@danielle-elenga.nl onder vermelding van: Vacature RvT De Haardstee.

  solliciteren@dehaardstee.nl

  Naar aanleiding van deze advertentie geen acquisitie.

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/haardstee4bcn.jpg

  Naam organisatie
  De Haardstee
  Naam contactpersoon
  mevrouw D. Elenga
  Telefoon contactpersoon
  E-mail contactpersoon
  solliciteren@dehaardstee.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  18 januari 2018

  Andere relevante vacatures:


  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑