Stichting Veldvest te Veldhoven

  zoekt per 1 juli 2018

  Lid Raad Toezicht – Lid RvT

  Functiegroep
  Toezichthoudende functie

  Bedrijfstype
  Stichting

  Branche
  Onderwijs

  Vergoeding
  Bezoldigde functie

  Reageren voor
  28 januari 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/veldvest.jpg `
  Naam organisatie
  Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
  Branche
  Onderwijs
  Provincie
  Noord-Brabant
  Vestigingsplaats
  Veldhoven
  Vergaderlokatie
  Veldhoven
  Rechtspersoon
  stichting
  Profiel bedrijf

  Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 14 basisscholen, één school voor speciaal onderwijs en één school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen bevinden zich in Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen bijzondere grondslag.

  Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf drie jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer- en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.

  Aantal werkzame personen
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Raad van Toezicht
  Zoekt per:
  1 juli 2018
  Functienaam:
  Lid van de raad van toezicht
  Deskundigheidsgebied :
  HR beleid, innovatieve (organisatie)processen en ict
  Soort functie
  Bezoldigde functie
  Profiel functie

  Stichting Veldvest werkt met een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht staat het college van bestuur met advies terzijde.

  Stichting Veldvest zoekt met ingang van 1 juli 2018 een

  lid van de raad van toezicht
  met kennis en ervaring op het gebied van HR beleid,
  innovatieve (organisatie)processen en ict

  Profiel kandidaat

  Als u belangstelling heeft en zich herkent in het onderstaande profiel, dan wordt u uitgenodigd om te solliciteren. U wordt geacht niet beroepsmatig, zakelijk of familiair bij de Stichting betrokken te zijn. 


  Profiel

  Volgens het reglement van de raad van toezicht dient het te werven lid:

  • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting te hebben;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring te hebben;
  • kennis van de HR-cyclus te hebben;
  • affiniteit met arbeidsrecht te hebben;
  • ervaring met innovatieve processen te hebben;
  • ervaring met ict-ontwikkelingen te hebben.

   

  De kandidaat heeft daarnaast proactief contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) om op een toegankelijke en waardevolle wijze te communiceren over wederzijdse aandachtspunten. De raad van toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.

  Arbeidsvoorwaarden

  Een uitgebreide profielschets kan worden opgevraagd bij stichting Veldvest, per email: stafbureau@veldvest.nl. Belangstellenden wordt gevraagd hun reactie met CV uiterlijk 27 januari 2018 per email te sturen naar de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, mevrouw E. Noot-van den Heuvel.

   

  Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 en 20 februari 2018.

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/veldvest.jpg

  Naam organisatie
  Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
  Naam contactpersoon
  mevrouw E. Noot-van den Heuvel
  Telefoon contactpersoon
  E-mail contactpersoon
  stafbureau@veldvest.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  28 januari 2018

  Andere relevante vacatures:


  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑