deze vacature is vervuld

klik op overzicht alle vacatures

  Rozet te Hengelo

  zoekt per 13 februari 2018

  Lid Raad Toezicht – Lid RvT

  Functiegroep
  Toezichthoudende functie

  Bedrijfstype
  Stichting

  Branche
  Gezondheids- en welzijnszorg

  Vergoeding
  Bezoldigde functie

  Reageren voor
  21 februari 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/02/Rozet4bcn.jpg `
  Naam organisatie
  Stichting Rozet
  Branche
  Gezondheids- en welzijnszorg
  Provincie
  Overijssel
  Vestigingsplaats
  Hengelo
  Vergaderlokatie
  Hengelo
  Rechtspersoon
  stichting
  Profiel bedrijf

  Roset is een ondernemende, sociaal maatschappelijke advies- en programma organisatie met focus op de zorg en als kern werkgebied Twente.

   

  Wij adviseren en begeleiden zorgaanbieders, financiers van zorg en organisatienetwerken voor zorg- en welzijn, gericht op het versterken van de eerste lijn. Dit doen wij in samenwerking met onze opdrachtgevers. Dit, met als doel, om de patiënt en burger te voorzien van nabije, doelmatige, kwalitatief verantwoorde, toegankelijke en waarde gerichte zorg.

  Aantal werkzame personen
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Raad van Toezicht
  Zoekt per:
  13 februari 2018
  Functienaam:
  Lid Raad van Toezicht
  Deskundigheidsgebied :
  Consultancy-ervaring
  Soort functie
  Bezoldigde functie
  Profiel functie

  Governance

  Roset valt niet volledig onder het regime van de Governance Code. Wel wordt er in de geest van de code en de vigerende statuten gewerkt. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de directeur. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

  De Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal twee en maximaal drie leden, wordt momenteel gevormd door twee personen. Als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn c.q. andere werkzaamheden, zullen beide leden met ingang van 1 april 2018 afscheid nemen. Om deze reden is Roset per 1 april 2018 op zoek naar een nieuwe Raad van Toezicht voor Roset.

  De Raad van Toezicht kijkt integraal en overstijgend naar alle vraagstukken en is medeverantwoordelijk voor de beoordeling ervan. Ze is collectief verantwoordelijk voor de totale gang van zaken. Er zijn periodieke contacten met de interne belanghebbenden en de zorgverzekeraar. De betrokkenheid bij de organisatie krijgt ook vorm door incidentele deelname aan belangrijke Roest-Activiteiten.

  De uitdagingen waarvoor Roset anno 2018 staan, doen een groot beroep op de directeur en medewerkers om met kracht en creativiteit vanuit een brede taakopvatting, een bijdrage te leveren aan een nog betere zorg voor de patiënt en burger in de eerste lijn, waaraan het belang van de eigen organisatie ondergeschikt is. Deze uitdaging heeft ook effect op de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn rol invult en wat van een Raad van Toezicht wordt verwacht. Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht om de ontwikkelingen en uitdagingen van Roset te beschouwen en hierover met de directeur intensief van gedachten te wisselen. In dit verband wordt van een lid van de Raad van Toezicht verwacht dat deze enerzijds de directeur stimuleert, motiveert en faciliteert en tegelijkertijd het forum biedt voor verantwoording in dialoog. Dit vraagt om inhoudelijke oriëntatie, betrokkenheid en sensitiviteit, om uiteindelijk op het niveau van de individuele cliënt in Twente een optimalisatie van de zorg voor die cliënt te bereiken.

  Profiel kandidaat

  Samen met de directeur is onderstaand profiel voor de nieuw aan te trekken toezichthouder tot stand gekomen.

  • Denkt vanuit cliënten en heeft zicht op ontwikkelingen in vraag/behoefte van toekomstige cliënten;
  • Heeft kennis van/ervaring met organisatieontwikkeling, projectmatig werken en (her)inrichtingsvraagstukken en heeft oog voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
  • Heeft kennis van/ervaring met (cultuur-)veranderingstrajecten, samenwerkingsvraagstukken en kijkt daarbij vooral naar het versterken van de rol en inbreng van de professional in relatie tot de dienstverlening aan de cliënt die aangewezen is op zorg;
  • Is bekend met belangrijke samenwerkingspartners, waaronder zorgverzekeraars en heeft zicht op de politieke context;
  • Is inspirerend en creatief als het gaat om nieuwe ideeën en concepten in de zorg; blijft daarbij uitgaan van de veranderende vraag/behoefte van de (toekomstige) cliënten in de Twentse regio;
  • Heeft consultancy-ervaring (bij voorkeur een juridische of bedrijfskundige achtergrond).
  Arbeidsvoorwaarden

  Honorering

  De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is binnen de wettelijke richtlijnen.

  Procedure

  Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Gert-Jo van Doornik op telefoonnummer 06-46267442. U kunt reageren op deze vacature door uw brief per mail te richten aan w.devries@roset-twente.nl, o.v.v. ‘vacature raad van toezicht Roset’.  

   

  U kunt reageren tot: 21-02-2018.

   

  De kennismakingsgesprekken zullen bij Roset plaatsvinden in week 9 en 10.

   

  Benoeming in de RvT vergadering van 19 april 2018.

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/02/Rozet4bcn.jpg

  Naam organisatie
  Stichting Rozet
  Naam contactpersoon
  de heer G.J. van Doornik
  Telefoon contactpersoon
  E-mail contactpersoon
  w.devries@roset-twente.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  21 februari 2018

  Andere relevante vacatures:

  Bestuurslid
  NOBCO te Nijkerk 16 dagen geleden
  Bestuurslid
  Transvisie te Utrecht 35 dagen geleden

  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑