NBTG te Ulft

  zoekt per 22 december 2017

  Voorzitter

  Functiegroep
  Toezichthoudende functie

  Bedrijfstype
  Beroepsvereniging

  Branche
  Dienstverlening

  Vergoeding
  Bezoldigde functie

  Reageren voor
  1 februari 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/nbtg4bcn.jpg `
  Naam organisatie
  Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG)
  Branche
  Dienstverlening
  Provincie
  Gelderland
  Vestigingsplaats
  Ulft
  Vergaderlokatie
  Rechtspersoon
  vereniging
  Profiel bedrijf

  De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de individuele en collectieve belangen van tolken gebarentaal op alle niveaus. 

  De NBTG neemt haar taken zeer serieus en is daarom erg actief in zowel de interne organisatie en professionalisering als in de vertegenwoordiging naar buiten toe in overleggen met stakeholders en overheidsinstanties.

   

  Activiteiten van de vereniging

  De hoofdactiviteiten van de vereniging zijn:

  • Het vertegenwoordigen van tolken bij overheidsinstanties, met name bij de gesprekken over de tolkvoorziening in het onderwijs en in de werk- en privésfeer. 
  • Nauwe samenwerking met diverse stakeholders, zoals belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS), Tolknet, Tolkcontact en het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGT&D).
  • Professionalisering van het vak. De NBTG is actief betrokken bij ontwikkelingen rondom het beroep. 

   

  Overige activiteiten van de NBTG:

  • Twee à drie keer per jaar vinden bijeenkomsten plaats, waaronder de Algemene ledenvergadering. Tijdens de bijeenkomsten discussiëren leden met elkaar over vak- en verenigingsgerelateerde zaken. 
  • De NBTG organiseert diverse workshops en seminars, met als doel de professionaliteit van de tolken te bevorderen.
  • De NBTG organiseert, in samenwerking met andere stakeholders, bijeenkomsten voor tolken en tolkgebruikers. Het doel van die bijeenkomsten is de bewustwording van tolken en tolkgebruikers rondom een bepaald thema te vergroten en het uitwisselen van ervaringen mogelijk te maken.
  • Via het kwartaalblad Interpres en de website worden de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, binnen en buiten de vereniging.
  • Betrokkenheid bij het European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI) 

   

  Het jaarbudget van de NBTG is ongeveer € 100.000,-.

   

  Aantal werkzame personen
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Bestuur
  Zoekt per:
  22 december 2017
  Functienaam:
  Voorzitter
  Deskundigheidsgebied :
  Soort functie
  Bezoldigde functie
  Profiel functie

  Structuur van de organisatie

  Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden: voorzitter a.i., penningmeester, twee bestuursleden en een studentbestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker, en een bureaucoördinator. Deze twee freelance krachten ondersteunen de NBTG parttime. Een aantal werkzaamheden wordt uitgevoerd door projectgroepen die bestaan uit leden die dit op vrijwillige basis doen.

   

  Taken van de voorzitter

  • Leidt de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
  • Geeft leiding aan het bestuur: neemt initiatief, coördineert en voert bestuurswerkzaamheden uit.
  • Vertegenwoordigt de organisatie in- en extern.
  • Kan voor de uitvoering van de werkzaamheden steunen op het bureausecretariaat en de beleidsmedewerker.
  • Is verantwoordelijk voor de portefeuille personeel.
  Profiel kandidaat

  De NBTG heeft behoefte aan een voorzitter met de volgende kwaliteiten:

  • Heeft bestuurlijke ervaring binnen een vrijwilligersvereniging of binnen zijn/haar werkomgeving.
  • Heeft ervaring met het leiden van vergaderingen.
  • Kan prioriteiten stellen.
  • Kan delegeren en taken verdelen.
  • Kan besluitvormingsprocessen hanteren.
  • Kan leidinggeven aan een team met verschillende kwaliteiten.
  • Kan doorlopend ontwikkelingen binnen het beroep Tolk Nederlandse gebarentaal in de gaten houden.
  • Kan duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern).
  • Heeft bij voorkeur ervaring in de omgang met overheidsinstanties.
  • Heeft goede contactuele vaardigheden.
  • Heeft een inspirerende, doortastende, uitnodigende persoonlijkheid en is gericht op samenwerking.
  • Kan de belangen van de vereniging behartigen.
  • Heeft affiniteit met het beroep tolk gebarentaal en de dovengemeenschap.
  • Vergaderfrequentie en tijdsinvestering

   

  Het bestuur vergadert éénmaal per maand in Utrecht. 

  Jaarlijks zijn er minimaal twee ledenvergaderingen. Daarnaast zijn er enige keren per jaar vergaderingen met stakeholders. De tijdsinvestering voor deze functie, inclusief vergaderingen en voorbereiding, is tenminste een dagdeel per week.

   

  Ook kandidaten die niet geheel voldoen aan de omschrijving in de profielschets, verzoeken wij om toch te reageren op deze oproep. 

  Arbeidsvoorwaarden

  Wat heeft de NBTG te bieden?

  • Samenwerking met een enthousiast en gedreven bestuur en bureau.
  • De mogelijkheid om je bestuurlijke ervaring verder te verdiepen/uit te breiden en over te dragen.
  • Vergroting van je netwerk.
  • Veel vrijheid om invulling te geven aan de functie.
  • Vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- per jaar, een reiskostenvergoeding (€ 0.23 per kilometer) en een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

   

  Informatie

  Meer informatie is te verkrijgen bij:
  André Uittenbogert, voorzitter a.i.
  Telefoon 06-51987820
  E-mail: a.uittenbogert@nbtg.nl

   

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/nbtg4bcn.jpg

  Naam organisatie
  Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG)
  Naam contactpersoon
  De heer A. Uittenbogert
  Telefoon contactpersoon
  Mobiel contactpersoon
  06-51987820
  E-mail contactpersoon
  a.uittenbogert@nbtg.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  1 februari 2018

  Andere relevante vacatures:


  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑