Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Besturen in een dynamisch web van verbindingen!

In de Masterclass komen de afwegingen vooraf, de verschillende constructies en de bijbehorende governance aan de orde en wordt ingegaan op de wijzen van besturen, toezicht houden op en verantwoording over verbindingen en samenhang tussen organisaties.

Achtergrond
Bijna alle governancecodes en regels zijn gebaseerd op één organisatie, al dan niet binnen één rechtspersoon. De grenzen tussen organisaties worden echter steeds meer fluïde. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden tussen organisaties en tussen de mensen uit die organisaties. Bestuurders geven steeds vaker leiding aan een (al dan niet) samenhangend verband van verschillende rechtspersonen, ook al wel aangeduid als ‘concern’.

Bestuurders en toezichthouders staan voor de vraag hoe de governance van deze verbindingen van en de samenhang tussen organisaties vorm kan krijgen en hoe tot werkbare governance spelregels gekomen kan worden. Hoe kun je dit samenstel van verschillende rechtspersonen en contracten bestuurbaar houden? Hoe houdt de raad van bestuur het overzicht? Hoe verantwoorden de verschillende bedrijfsonderdelen zich? Hoe houdt de raad van toezicht op het geheel toezicht? Hoe houdt je eenheid in visie en normen en waarden? Hoe dek je risico’s af? Hoe voorkom je imagoschade voor het geheel als het bij een onderdeel mis gaat.

Als je maar gedeeltelijke zeggenschap over een samenwerkingsverband hebt, welke bestuurlijke verantwoordelijkheid kun je dan dragen. Hoe houdt de RvT toezicht op zaken op afstand, waar de RvB soms een andere rol heeft dan bestuurder, bij voorbeeld als aandeelhouder? Welke invloed hebben de medezeggenschapsorganen op activiteiten op afstand? Dergelijke vragen zijn onder andere aan de orde bij gemeenschappelijke regelingen, coöperaties, vennootschappen met commerciële partijen, samenwerking in het sociale domein en verbanden die afzonderlijke semipublieke domeinen overstijgen.

 

De Masterclass kent een interactieve opzet. Er is dan ook ruim aandacht voor praktijkcases.

 

Over de organisatie
In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook Masterclasses voor bestuurders én toezichthouders.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

 

Over de spreker

HANS HOEK

Dr. Ir. Hans Hoek stond aan de wieg van de eerste aanbevelingen voor good governance in de zorg (commissie Health Care Governance, 1999) en hij leverde een inhoudelijke bijdrage aan de Zorgbrede Governancecode 2017 voor de gezondheidszorg. Zijn model is ook zeer goed toepasbaar in andere semi-publieke sectoren. Hij adviseert en begeleidt met regelmaat bestuurders en toezichthouders rond governance vraagstukken en doet onderzoek naar situaties, waarin er problemen in governance zijn (geweest). Gedrag speelt in die onderzoeken en in zijn advisering een belangrijke rol.

 

Doelgroep
Directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

Kosten
De kosten bedragen € 395,-. BTW is niet van toepassing.
Na het bijwonen van de bijeenkomst ontvangt u van de Universiteit van Maastricht een certificaat van deelname.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 75 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

PE-Punten
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 3 PE-Punten.
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Als u zich in het voorjaar 2019 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 750,-, 3 masterclasses € 1.050,- en 4 masterclasses € 1.300,-.

 

Locatie:
VDH Bestuurszaken, Den Haag.

   Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*
  Tussenvoegsel
  Achternaam*
  Geslacht* ManVrouw
  Functie*
  E-mail*
  Telefoon*
  Organisatie*
  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 195,-. GEEN BTW
  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*
  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*
  * Verplichte velden

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.