Laden Evenementen

Leren van elkaar

In de nieuwste governancecodes wordt expliciet aandacht geschonken aan de (permanente) ontwikkeling van Toezichthouders als individu en als team. Waar het in het verleden vooral ging om de inhoud, de harde kant, de cijfers en de zichtbare resultaten, komen nu ook onderwerpen als cultuur, normen en waarden, omgangsvormen en samenwerking meer in beeld.

Naast de welbekende trainingen, workshops en opleidingen zien we steeds meer nieuwe vormen zoals mentoring, zelfevaluatie of zelfreflectie en intervisie. Veelal gaat het hierbij niet zozeer om de inhoud, maar juist veel meer over het proces dat gevolgd is om tot een bepaald resultaat of besluit te komen. De interactie tussen mensen. De beweging van het “wat” naar het ‘hoe”.

Belangrijk blijft het hebben van een totaal opleidings en ontwikkelplan, met zowel aandacht voor het individu als voor het team. Daarnaast kan het leren van elkaar, dus ook buiten de eigen organisatie, zorgen voor nieuwe inzichten en leiden tot een beter functionerende Raad van Toezicht/Commissarissen.

In deze Masterclass behandelen we de volgende werkvormen:

Zelfevaluatie: Vaak wordt in de governancecode aangegeven dat deze evaluatie minimaal eens in de 2 of 3 jaar ( afhankelijk van de governance code per branche) dient plaats te vinden met een externe deskundige. Verschillende issues worden besproken, zodat u als toezichthouder de juiste vragen kunt stellen teneinde tot een functionele zelfevaluatie te komen:

* evaluatie toezichtplan
* evaluatie gebruik van visie op toezicht
* evaluatie vergaderingen
* evaluatie eigen toegevoegde waarde
* sterke punten van individuele leden
* leerpunten van individuele leden
* samenspel met bestuurder

 

Mentoring en stage
Een aantal raden van toezicht bieden startende toezichthouders de mogelijkheid om gedurende de periode van een jaar “stage” te lopen. Je krijgt dan inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van een toezichthouder. In die periode heb je geen eigen verantwoordelijkheid.
Ook is het mogelijk gedurende een periode met een mentor te werken. Die kan zowel in de eigen Raad als daarbuiten actief zijn.

 

Intervisie
Intervisie is een begeleidings- en leervorm, waarbij samengewerkt wordt door alle deelnemers om een ingebracht praktijkprobleem goed ik kaart te brengen en mogelijk aanpakken te inventariseren. Een intervisiegroep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers met een facilitator. Belangrijke randvoorwaarde is vertrouwen en werken in een veilige omgeving. Verschillende intervisie methodieken worden besproken en ook wordt besproken hoe u zelf sparringpartner kunt worden.

* 10 stappen methode
* Roddelen
* Balint methode, geeft inzicht in blinde vlekken
* Winst van succes methode , geeft inzicht in succesfactoren
* E- mail methode, gestructureerde aanpak, intensief en op afstand

Er is voldoende gelegenheid uw eigen ‘case’ te bespreken.

 

Over de organisatie
In samenwerking met Supervisie Limburg en onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook masterclasses voor bestuurders én toezichthouders.

Maastricht University School of Business and Economics is geaccrediteerd door EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) en AMBA (Association of MBAs). De Universiteit voldoet daarmee aan de voorwaarden die onder andere VTW, Aedes en NBA stellen aan de toekenning van PE-uren.

 

Over de spreker

Willy van Stam is een ervaren manager met commerciële achtergrond. Zij werkte in commerciële functies in het bedrijfsleven bij beursgenoteerde ondernemingen. Later in directiefuncties op het raakvlak van overheid en bedrijfsleven. Momenteel werkt zij als coach en is Voorzitter in een aantal Raden van Toezicht in de semi-publieke sector. Haar expertise ligt op professionalisering, ontwikkeling en verandermanagement. Zij doet dit met gevoel voor cultuur en omgeving. Willy brengt mensen in beweging!

.

 

Doelgroep
Directeuren, secretarissen, bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van de (semi-) publieke en private sector. Deze diversiteit is zeer verrijkend.

 

Kosten
De kosten bedragen € 395,-. BTW is niet van toepassing.
Na het bijwonen van de bijeenkomst ontvangt u van de Universiteit van Maastricht een certificaat van deelname.

Deelname aan de bijeenkomsten van Bestuurderscentrum.nl is voorbehouden aan de leden van Bestuurderscentrum. Het lidmaatschap kost 78 euro (exclusief btw) per jaar. Door u in te schrijven op deze bijeenkomst, wordt u automatisch lid van Bestuurderscentrum en ontvangt u hiervoor een factuur.

 

PE-Punten
De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 3 PE-Punten.
Na het volgen van 6 masterclasses wordt u ingeschreven in het register van Maastricht University als gecertificeerd toezichthouder.

Als u zich voor het najaar 2020 in één keer tegelijk aanmeldt voor meerdere PE-masterclasses voor toezichthouders en bestuurders gelden de volgende kortingstarieven: 2 masterclasses € 750,-, 3 masterclasses € 1.050,- en 4 masterclasses € 1.300,-.

  Inschrijven bijeenkomst

  Voornaam*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Geslacht*

  ManVrouw

  Functie*

  E-mail*

  Telefoon*

  Organisatie*

  Opmerkingen

  Voorwaarden

  Ik ga akkoord met de prijs van euro 395,-. BTW IS NIET VAN TOEPASSING!

  Ik heb de Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten gelezen en ga ermee akkoord.*

  Ik heb het Privacystatement gelezen en ga ermee akkoord.*

  De Algemene voorwaarden deelname bijeenkomsten en het Privacystatement vindt u onderaan deze site en ook als link in deze zin. Indien u op de link drukt, opent er een nieuwe pagina met de voorwaarden die u rustig kunt lezen, terwijl dit ingevulde formulier open blijft staan en u via tab ernaar terug kunt keren.

  * Verplichte velden