Laatste afgelopen Evenementen

test4

€123

Masterclass: Medezeggenschap

SER Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

Medezeggenschap als volwaardig onderdeel van governance. Tijdens deze Masterclass krijgt u inzicht in de wijze waarop de relatie binnen de driehoek Raad van Bestuur – Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht - Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad vorm wordt gegeven.

€395,

Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid.

Den Haag, locatie volgt.

Het aanvaarden van een functie als bestuurder of toezichthouder betekent verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk zijn. Fouten maken is menselijk. Bestuurders en toezichthouders, ook in de (semi-)publieke sector, zijn daarop (helaas) geen uitzondering. Het komt nu eenmaal

€395,