Masterclass: Medezeggenschap

2020-05-05T13:41:11+01:00

Medezeggenschap als volwaardig onderdeel van governance. Tijdens deze Masterclass krijgt u inzicht in de wijze waarop de relatie binnen de driehoek Raad van Bestuur – Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht - Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad vorm wordt gegeven.Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid.

2020-05-05T13:46:27+01:00

Het aanvaarden van een functie als bestuurder of toezichthouder betekent verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk zijn. Fouten maken is menselijk. Bestuurders en toezichthouders, ook in de (semi-)publieke sector, zijn daarop (helaas) geen uitzondering. Het komt nu eenmaalMasterclass: Strategisch Risicomanagement

2020-05-05T12:59:39+01:00

VAN WAARDE BEHOUDEN NAAR WAARDE CREËREN Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken met als uitgangspuntMasterclass: Strategische Herijking.

2020-05-05T13:45:20+01:00

PAST ONZE STRATEGIE NOG WEL BIJ DE GEKOZEN STRATEGIE? Strategisch management gaat zowel over het bepalen van de strategische koers, alsmede over de implementatie van de strategische doelen. Door het stellen van de juiste 7Masterclass: Strategisch Risicomanagement.

2019-08-03T14:49:50+01:00

VAN WAARDE BEHOUDEN NAAR WAARDE CREEËREN Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico's in uw organisatie? Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken met als uitgangspuntMasterclass: Medezeggenschap

2019-03-10T09:27:55+01:00

CONTRAPRODUCTIEF VERSUS CONSTRUCTIEF. In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie. Daarbij worden de rol en bevoegdheden van alle betrokkenen behandeld. Tevens