Masterclass: Belangenverstrengeling en Integriteit

2018-09-16T09:53:12+01:00

HOE OMGAAN MET EEN CONTINU SPANNINGSVELD…? In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden