Masterclass: Governance en Aansprakelijkheid.

2020-05-05T13:46:27+01:00

Het aanvaarden van een functie als bestuurder of toezichthouder betekent verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk zijn. Fouten maken is menselijk. Bestuurders en toezichthouders, ook in de (semi-)publieke sector, zijn daarop (helaas) geen uitzondering. Het komt nu eenmaalMasterclass: Strategisch Risicomanagement

2020-05-05T12:59:39+01:00

VAN WAARDE BEHOUDEN NAAR WAARDE CREËREN Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico’s in uw organisatie? Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken met als uitgangspuntMasterclass: Strategisch Risicomanagement.

2019-08-03T14:49:50+01:00

VAN WAARDE BEHOUDEN NAAR WAARDE CREEËREN Op welke wijze krijgt u als toezichthouder/bestuurder inzicht en grip op de risico's in uw organisatie? Risicomanagement is primair bedoeld om onzekerheid beter beheersbaar te maken met als uitgangspuntMasterclass: Thuis in Stuurinformatie.

2019-01-27T13:11:17+01:00

HOE BETROUWBARE EN RELEVANTE INFORMATIE TOEGEVOEGDE WAARDE LEVERT Betrouwbare en relevante informatie zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Waar nu de eerste stappen zijn gezet, worden de vervolgstappen reeds gepland. BetrouwbareMasterclass: Medezeggenschap

2019-03-10T09:27:55+01:00

CONTRAPRODUCTIEF VERSUS CONSTRUCTIEF. In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie. Daarbij worden de rol en bevoegdheden van alle betrokkenen behandeld. TevensMasterclass: Belangenverstrengeling en Integriteit

2018-09-16T09:53:12+01:00

HOE OMGAAN MET EEN CONTINU SPANNINGSVELD…? In de Masterclass ‘Belangenverstrengeling en Integriteit’ komt aan de orde wat onder beide begrippen wordt verstaan en in welke context ze gezien moeten worden. Aan de hand van voorbeelden