Masterclass: Medezeggenschap

2020-05-05T13:41:11+01:00

Medezeggenschap als volwaardig onderdeel van governance. Tijdens deze Masterclass krijgt u inzicht in de wijze waarop de relatie binnen de driehoek Raad van Bestuur – Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht - Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad vorm wordt gegeven.