Masterclass: Medezeggenschap

2020-05-05T13:41:11+01:00

Medezeggenschap als volwaardig onderdeel van governance. Tijdens deze Masterclass krijgt u inzicht in de wijze waarop de relatie binnen de driehoek Raad van Bestuur – Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht - Ondernemingsraad/Medezeggenschapsraad vorm wordt gegeven.Masterclass: Medezeggenschap

2019-03-10T09:27:55+01:00

CONTRAPRODUCTIEF VERSUS CONSTRUCTIEF. In deze Masterclass verkrijgt u inzicht in de verhoudingen tussen medezeggenschap enerzijds en het bestuur en toezicht anderzijds binnen een organisatie. Daarbij worden de rol en bevoegdheden van alle betrokkenen behandeld. Tevens