Masterclass: Paradox toezichthouder – werkgever.

2020-05-05T13:43:13+01:00

EEN ANALYSE VAN SPANNINGSVELDEN Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft vier functies: * het houden van toezicht op de algemene gang van zaken * het goedkeuren van besluiten van de RvB/het