Nieuwe regels voor Goed Bestuur in de Cultuursector.

Maandag 5 november jl. is de nieuwe Governance Code Cultuur gepresenteerd, die de in 2014 gelanceerde Code Cultural Governance vervangt.

De nieuwe benaming van de Cultural Governance Code zegt het al: de Governance Code Cultuur. Cultuur staat niet meer op de eerste plaats. De algemeen maatschappelijke normen voor goed bestuur zijn voortaan de uitgangspunten voor goed bestuur in de cultuursector. 

Bewustwording en kritische reflectie door bestuur en toezicht zijn de speerpunten van de nieuwe Governance Code Cultuur. De Governancecode moet een handvat voor bestuurders en toezichthouders in de cultuursector vormen. De code is gebaseerd op vrijwilligheid maar voor overheden, fondsen en andere financiers is het naleven ervan meestal een voorwaarde voor subsidieverstrekking.

De Code gaat in op de bevoegdheden en onderlinge relaties van de raad van toezicht en directeur/bestuurder (of van bestuur en directie).  Deze moeten voldoen aan negen principes zoals transparantie, onafhankelijkheid, geen tegenstrijdige belangen of onverenigbare nevenfuncties, goed financieel toezicht en risicobeheer

Tot en met 31 december 2018 is overigens de Cultural Governance Code nog van toepassing op de verantwoording voor 2018.

____
U kunt hier de Governance Code Cultuur downloaden. >>

Naar Masterclass: Governance in Cultuur

GERELATEERD NIEUWS

MASTERCLASS: GOVERNANCE IN CULTUUR.

Rabobank Tilburg
26-03-2020 ; 13.30 uur – 17.00 uur
—-

Net als in andere sectoren worden aan de governance van de culturele sector steeds hogere eisen gesteld. Er moet voldaan worden aan de governancecode, bestuurders en toezichthouders moeten professionaliseren, incidentele missers zijn voor politiek en pers aanleiding om de hele sector als ‘slecht’ af te schilderen. Cultuur wordt steeds meer als een markt van vraag en aanbod gezien, terwijl anderzijds kunstenaars hun professionele speelruimte claimen.

Hoe kunnen toezichthouders en bestuurders van culturele organisaties in dit ingewikkelde krachtenveld opereren? Wat wordt van hen verwacht? Wat is professioneel toezicht, hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig? Hoe vervult de RvT/RvC zijn werkgeversrol? Wat is integraal toezicht? Hoe houden de toezichthouders hun eigen professionaliteit en kwaliteit en die van de bestuurders op peil? Hoe zwaar moet je tillen aan risico’s en aansprakelijkheid? Hoe bestuur je een professionele organisatie in een publiek kader en hoe houd je daar toezicht op? Wat is de eigen governance cultuur van de organisatie? Hoe maak je die zichtbaar en hoe bespreek je die? Deze en andere vragen komen tijdens de Masterclass interactief aan de orde.
Masterclasses, bestuurders, toezichthouders, medezeggenschap