AKJ en Zorgstem

Lid raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 20 september 2021


Omschrijving Vacature

 

Voor het AKJ Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp en dochterstichting Zorgstem zoeken we twee leden voor de Raad van Toezicht.

 

Het AKJ Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp – is een onafhankelijke landelijke stichting die vertrouwenspersonen inzet voor cliënten die in aanraking komen met jeugdhulp. Het AKJ zet de belangen van de cliënten voorop, luistert naar hen en geeft hen een stem. De vertrouwenspersonen doen dat door het verstrekken van informatie, advies, klachtondersteuning en voorlichting. De werkzaamheden van het AKJ hebben een wettelijke basis in de Jeugdwet. Het AKJ voert het vertrouwenswerk in de jeugdhulp landelijk uit, samen met de vertrouwenspersonen van Zorgbelangorganisaties.

Zorgstem is in 2019 opgericht voortvloeiend uit de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de onvrijwillige zorg van cliënten met een verstandelijke beperking (VG) en met een psychogeriatrische aandoening (PG). In de wet is bepaald dat deze cliënten zo nodig een beroep kunnen doen op een Cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Deze cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk en adviseert en ondersteunt cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers (naasten en familie) bij zaken rondom (onvrijwillige)zorg. Zorgstem is een dochterstichting van het AKJ met de focus specifiek op cliënten uit de Randstad met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

Over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het AKJ en Zorgstem bestaat uit 5 leden. De raad volgt de Governancecode Zorg. De raad vergadert vijf of zes maal per jaar en brengt jaarlijks een werkbezoek. Hiernaast wordt onderling een verdeling gemaakt van lidmaatschap van de remuneratiecommissie, auditcommissie, kwaliteitscommissie en het bijwonen van de vergadering van de Ondernemingsraad. De vacatures ontstaan in verband met het verlopen van de maximale zittingstermijn van twee leden.

Profiel Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht:

 • hebben de leden affiniteit met de (jeugd, PG en VG) zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • wordt adequaat voorzien in de rollen conform de Governancecode Zorg;
 • wordt een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk bereikt;
 • is spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, culturele achtergrond, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • opereren de leden van de raad van toezicht onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar en de bestuurder.

Wie zoeken wij?
De kandidaat voor de Raad van Toezicht brengt bij voorkeur mee:

 • Een netwerk in de jeugdhulp, pg of vg sector of bij relevante overheden
 • Kennis van/ ervaring met het cliëntenrecht en/of vertrouwenswerk
 • Academisch denk- en werkniveau
 • Bestuurlijke of vergelijkbare ervaring in de zorg of bij de (semi-)overheid
 • Kennis van of ervaring met het functioneren van landelijke (en gemeentelijke) overheden, in het bijzonder de ministeries van VWS en/of JenV
 • Maatschappelijk breed geïnformeerd en betrokken
 • Affiniteit met de ondersteuning van cliënten in de zorg
 • Voldoende tijd en energie voor de functie
 • Bij voorkeur ervaring als toezichthouder, maar dit is geen vereiste

Specifieke expertise:

 • 1 persoon met kennis van/ ervaring met financiën in de zorg
 • 1 persoon met kennis van/ ervaring met zorginnovatie en digitalisering in de zorg

Wat bieden wij?
Een gevarieerde en uitdagende functie in een inspirerende omgeving met gedreven professionals in een prachtig en spannend werkveld. Ervaring met modern toezicht op een dynamische organisatie t.b.v. het cliëntenrecht. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Raad van Toezicht: https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/onze-organisatie/

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 • Stuur uw motivatiebrief en cv uiterlijk 19 september naar: sollicitatie@akj.nl.
 • Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij Corrie Noom, voorzitter van de Raad van Toezicht, via corrienoom@kpnmail.nl of telefonisch via secretaresse Kitty van Os (06-51925599).
 • De eerste selectiegesprekken zijn op 28 en 29 september in de avond.
 • Informatie over het AKJ en Zorgstem vindt u op www.akj.nl en www.zorgstem.nl.

Sluit 20 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"