Ambulante Hulpverlening Midden Nederland (AHMN)

Voorzitter Raad van Toezicht

Financien en Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Harderwijk | Flevoland
Sluit 15 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is een organisatie met een gevarieerde doelgroep waarin we samen, met elkaar en de cliënt, streven naar een gelijkwaardige plek in de maatschappij waarbij de cliënt zelf de regie heeft.

Over onze Raad van Toezicht;

De leden van de Raad van Toezicht vormen een collegiaal team van 3 personen. De Raad van Toezicht is divers qua samenstelling, kennis, ervaring en persoonlijke stijl.

De Raad van Toezicht maakt deel uit van de organisatie van AHMN. Het intern toezicht komt met name tot stand in de interactie tussen Raad van Toezicht en de 5 MT leden. Daarbinnen heeft de Raad van Toezicht een eigen verantwoordelijkheid en een eigen rol. Die eigen verantwoordelijkheid betekent dat de Raad van Toezicht steeds een constructief-kritische houding aanneemt en vanuit een brede optiek gericht is op de duurzame uitvoering van de maatschappelijke taak van AHMN.

Doel Raad van Toezicht en Toezichthouder:

De Raad van Toezicht beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan de besturing van AHMN, het functioneren van de organisatie en de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstellingen. Dit betekent dat het toezicht zich richt op de algemene gang van zaken, het beleid, de kwaliteit van zorg, financiën en HR en de daarmee samenhangende processen in hun onderlinge samenhang. In het perspectief van de eisen die de huidige tijd en de moderne samenleving stellen heeft de Raad van Toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie, waarbij naar een juist evenwicht wordt gezocht tussen de maatschappelijke opdracht en financiële middelen.

Als toezichthouder verricht je de toezichthoudende taak vanuit kennis, kunde en ervaring met professionele organisaties.

Jouw competenties geven een volwaardige invulling aan de rol van de Raad van Toezicht als sparringpartner voor de directie.

De toezichthouders dragen gezamenlijk in zijn geheel de verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie.

De Raad van Toezicht heeft per jaar ongeveer 8 vergaderingen met het managementteam/directie van AHMN.

Je wordt voor een periode van 4 jaar benoemd als lid van de Raad van Toezicht. De geplande startdatum is 1 juli 2023.

Over jou:

De 3 leden van de Raad van Toezicht hebben ieder hun eigen portefeuille. AHMN onderscheidt de volgende portefeuilles: Financiën en bedrijfsvoering, Kwaliteit en zorg en HRM.

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een lid die de portefeuille Financiën en bedrijfsvoering beheert in combinatie met het voorzitterschap.

Daarbij pas je in de volgende omschrijving en kenmerken:

 • Je onderschrijft de Governancecode Zorg 2022 en past deze toe;
 • Je beschikt over een helikopterview en bent in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
 • Je hebt bestuurlijk inzicht en bij voorkeur bestuurlijke dan wel managementervaring in de langdurige en ambulante zorg;
 • Naar de organisatie en in het bijzonder de directie, heb je een onafhankelijk en onpartijdige opstelling waarbij je in staat bent een kritisch en constructief dialoog met de directie te voeren;
 • Je hebt kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en legt daarin verbindingen met de samenleving. Daarnaast heb je zelf een relevant maatschappelijk netwerk;
 • Je bent een teamspeler en kan samenwerken in een team met verschillende rollen;
 • Je hebt visie op de positie en begeleiding van mensen met een (verstandelijke) beperking, een psychiatrisch probleem en/of een verslaving;
 • Je hebt kennis van financiën en ervaring met de financieel-economische portefeuille van een (zorg)organisatie, bijvoorbeeld vanuit ervaring als adviseur of bestuurder
 • Je hebt tevens brede kennis van ICT (en investeringsbeslissingen op het gebied van ICT)
 • Je hebt visie op en ervaring met innovatie op proces-, product- en technologisch niveau
 • Je bent bekend met het stelsel van zorgfinanciering op hoofdlijnen
 • Regionale worteling in Almere is een pré en bent bij voorkeur bekend met specifieke vraagstukken die in deze regio’s spelen;
 • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau.

Naast de bovengenoemde profielkenmerken, gelden voor het voorzitterschap nog een aantal aanvullende kenmerken:

 • Je beschikt bij voorkeur over ervaring in een voorzittersfunctie in een toezichthoudend orgaan;
 • Je bent in staat om de balans en eenheid binnen de toezichthoudende bestuurders en tussen de toezichthoudende bestuurders en het bestuur te organiseren en in stand houden;
 • Je kan leidinggeven aan de informatievoorziening voor de toezichthoudende bestuurders;
 • Je kan met (natuurlijk) gezag optreden als binder die respect afdwingt;
 • Je hebt visie, maar bent diplomatiek en terughoudendheid in je optreden;
 • Je hebt moed, durf en tact om precaire situaties aan de orde te stellen en daar adequaat mee om te kunnen gaan;
 • Je hebt kennis van c.q. ervaring met conflicthantering;
 • Je kan je verplaatsen in de belevingswereld van het bestuur;
 • Je bent beschikbaar (qua tijd en op specifieke momenten) om de rol als voorzitter te kunnen uitvoeren.

Wij bieden:

 • De Toezichthouders krijgen een vergoeding volgens het jaarlijks vastgestelde Besluit Bezoldiging bestuurders/toezichthouders Ambulante Hulpverlening conform WNT.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je nog vragen?

Voor vragen over de vacature mag je bellen met de heer E. (Erik) van Marle, voorzitter Raad van Toezicht, op tel.nr. 06-43259784 of met J. (Jenny) van Engelen, directeur, op tel. 06-53919508.

Ontvang je graag het volledige functieprofiel? Laat dit dan Erik of Jenny weten.

Procedure

Heb je interesse, reageer dan uiterlijk op vrijdag 14-04-2023 door je motivatie en CV te sturen naar personeelszaken@ambulantehulpverlening.nl.

AHMN voert bij alle aan te nemen sollicitanten een vergewisplicht uit.


Sluit 15 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"