Amnesty International Nederland

Penningmeester Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 15 september 2021


Omschrijving Vacature

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd. Wij zoeken daarom collega’s die diversiteit en inclusie belangrijk vinden. In Nederland telt de organisatie ruim 250.000 leden en donateurs. Op het kantoor in Amsterdam werken 120 betaalde medewerkers en 40 vrijwilligers.

Wij zoeken een
Penningmeester voor het bestuur
van Amnesty International Nederland.

 

In het najaar van 2021 ontstaat een vacature voor de functie van penningmeester in het bestuur van Amnesty International Nederland. Wij zoeken een nieuw bestuurslid dat heldere financiële verantwoording, sparren over de executie van de strategie en diversiteit en inclusie belangrijk vindt. Kom jij ons bestuur versterken?

Positie in de organisatie

Het bestuur bestaat op dit moment uit acht personen, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden worden benoemd door de ledenraad voor een periode van drie jaar. Het bestuur ziet toe op de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de begroting. Het heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van Amnesty International Nederland.

Als penningmeester in het bestuur:

 • Onderhoud je frequent contact met de directeur en het verantwoordelijk lid van het managementteam over financieel beleid;
 • Ben je in staat om de door het secretariaat en de accountant aangeleverde gegevens op hun waarde (o.a. juistheid, volledigheid) te schatten en hier kritische vragen over te stellen;
 • Houd je je op de hoogte van financiële ontwikkelingen en aangelegenheden binnen de internationale Amnesty-beweging en speel je een (pro)actieve rol in deze ontwikkelingen;
 • Zie je toe op de financiële planning en financiële verantwoording die onder verantwoordelijkheid van de directeur worden opgesteld;
 • Ben je degene die namens het bestuur het woord voert over het financiële beleid.

De ideale penningmeester heeft:

 • Aantoonbaar ruime ervaring in de sturing en beheersing van de financiën van een grote organisatie;
 • Ruime beleidsmatige (internationale) financiële kennis en ervaring met planning & control cycl en in staat kaders te ontwikkelen voor het toekomstige financiële beleid van de vereniging;
 • Goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit, communicatievaardigheden en gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 • Vermogen om financiële en beleidsmatige ontwikkelingen te combineren;
 • Sterke affiniteit met mensenrechten;
 • Tijd om gemiddeld een dagdeel per week te besteden aan deze bestuursfunctie.

Wat biedt Amnesty International jou?

 • Samenwerking met een gedreven groep professionals;
 • Ondersteuning door professionele medewerkers van het Landelijk Secretariaat van Amnesty;
 • De mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de mensenrechten wereldwijd;
 • De kans om deel uit te maken van een wereldwijde organisatie die gesteund wordt door ruim 7 miljoen leden, sympathisanten en activisten. Hiervan steunen twee miljoen mensen Amnesty financieel als lid, donateur of vaste begunstiger. Amnesty Nederland is met meer dan 253.000 leden één van de grootste afdelingen;
 • Deze bestuursfunctie is onbezoldigd, onkosten kunnen worden gedeclareerd;
 • De benoeming van deze functie geldt voor 3 jaar, daarna is een 2e en 3e termijn mogelijk.

Diversiteit en inclusie

Bij de werving van de nieuwe penningmeester baseren wij ons op vier uitgangspunten:

 • Inclusiviteit – we sluiten geen mensen buiten, iedereen hoort erbij (maar we vragen wel van onze collega’s dat zij de mensenrechten onderschrijven);
 • Diversiteit – we geven ruimte aan alle verschillen die er tussen mensen bestaan;
 • Gelijkheid – we behandelen alle mensen op voet van gelijkheid en gelijkwaardigheid;
 • Toegankelijkheid – we willen mensen toegang geven tot waar ze recht op hebben.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Heb je nog aanvullende vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Carine Verveld via c.verveld[at]amnesty.nl.

De sluitingstermijn van de vacature is 15 september 2021. Je kunt gebruik maken van het sollicitatieformulier. De brief kan worden gericht aan de leden van de Benoemingsadviescommissie, ter attentie van Carine Verveld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 15 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"