Artsenfederatie KNMG

Directiesecretaris (32 u/pw)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Betaalde baan | Utrecht | Utrecht
Sluit 6 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Het versterken van de arts als professional: dat is waar artsenfederatie KNMG zich iedere dag voor inzet. De KNMG is actief op ethische en juridische vraagstukken die alle artsen raken. Van digitale zorg, vaccinaties, zorg voor kwetsbare patiënten en ziektepreventie, tot aan levenseindevraagstukken en het medisch beroepsgeheim. De KNMG gaat voorop voor dokter en zorg en opereert op het snijvlak van arts en maatschappij.

Artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) werkt aan de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg en is een federatie van zeven medische beroepsverenigingen en de vereniging van geneeskundestudenten. Onze achterban bestaat uit ruim 65.000 artsen, variërend van huisartsen en medisch specialisten tot aan verzekeringsartsen en artsen maatschappij en gezondheid. De KNMG laat in de media en via politieke lobby de stem van de arts horen. Hiernaast is de KNMG verantwoordelijk voor de (her)registratie van artsen en de erkenning van medische opleidingen. Medisch Contact is het onafhankelijke weekblad van de KNMG.

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige directiesecretaris zijn we op korte termijn op zoek naar een

directiesecretaris
(32 uur per week)

 

Waar ga je werken?

Als directiesecretaris maak je deel uit van het organisatieonderdeel Staf en Ondersteuning, één van de vier organisatieonderdelen van de KNMG. De andere drie onderdelen zijn: Medisch Contact, Beleid en Advies en Opleiding en Registratie. Er zijn zo’n 125 medewerkers bij de KNMG in dienst. Daarnaast werken we samen met een grote groep van flexibel inzetbare mensen, elk op hun eigen vakgebied.

Wij zijn een organisatie die volop in beweging is en opereert in een complexe context. De samenleving en zorg veranderen snel. Door medische, technologische en demografische ontwikkelingen ziet de gezondheids- zorg er in 2040 heel anders uit dan nu. Daarmee verandert ook het werk van de arts. Daarom stelde de KNMG een visie op: ‘De rollen van de arts in 2040’. De komende jaren wil de KNMG samen met partners, overheid en opleiders aan de slag om het vak van arts toekomstbestendig te maken en te houden. Voor de komende jaren is het Meerjarenbeleidsplan 2022-2026 vastgesteld waarmee uitvoering wordt gegeven aan de bestuursvisie: integraal opleiden, integraal dokteren en integraal samenwerken.

Wat ga je doen?

Als directiesecretaris fungeer je als de rechterhand en sparringpartner van de algemeen directeur, zowel inhoudelijk als procesmatig. Je ondersteunt de algemeen directeur en het managementteam bij het voorbereiden en uitvoeren van het strategische organisatie- en federatieve beleid. Hierdoor zijn de directie, de bestuurders en leden van het managementteam goed geïnformeerd, zijn de vergaderingen strak voorbereid, zijn er heldere notulen beschikbaar en worden actiepunten opgevolgd. Zodoende draag je bij aan een goed gestructureerde governance die de basis vormt voor een gezonde, goed georganiseerde KNMG.

  • Je adviseert de algemeen directeur, het federatiebestuur en managementteam inzake besluit- vorming. Je onderzoekt de gevolgen van dergelijke besluitvorming.
  • Je bewaakt de voortgang en afhandeling van besluitvorming. Je ziet toe op de naleving, adviseert gevraagd en ongevraagd over bijsturing en geeft hieraan desgewenst uitvoering.
  • Je ziet toe op de volledigheid, juistheid en tijdige verspreiding van stukken ten behoeve van vergaderingen van de algemeen directeur, het federatiebestuur en het managementteam.
  • Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het opvolgen van de uit vergaderingen voortkomende actiepunten.
  • Je neemt deel aan bij het overleg met de Ondernemingsraad. Met de ambtelijk secretaris stem je de agenda af en adviseert over de aspecten van de WOR die van toepassing zijn.
  • Je beantwoordt waar mogelijk juridische vragen van de algemeen directeur of leden van het managementteam. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen van contracten of het adviseren van de algemeen directeur bij een geschil.

In deze functie werk je nauw samen met de algemeen directeur, het federatiebestuur en het managementteam. Als directiesecretaris geef je gedelegeerd leiding aan het directiesecretariaat en het secretariaat van Beleid & Advies. Hiërarchisch rapporteer je aan de algemeen directeur.

Wat verwachten we van je?

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in de rechtsgeleerdheid op het gebied van ondernemings-, privaat-, notarieel en/of bestuursrecht met meerdere jaren relevante werkervaring.
Je hebt kennis van en interesse in de gezondheidszorg en governance. Je voelt je als een vis in het water in een bestuurlijk en politieke omgeving. Je kunt daarbinnen slagvaardig werken waarbij je gericht bent op samenwerken, netwerken, resultaten boeken en denken in oplossingen. Je anticipeert op en onderkent relevante gebeurtenissen die van invloed zijn op het vigerend beleid en de positie van de directie en het bestuur. Je kunt tot een gewogen oordeel komen. Dat je integer bent en handelt is vanzelfsprekend. Je bent in staat te anticiperen, je weet kritische situaties tijdig te onderkennen en hier adequaat op in te spelen.

Je bezit verbindende kwaliteiten, weet te enthousiasmeren, stimuleren en daarmee raak je bij mensen ‘de juiste snaar’ en zo weet je mensen met je mee te krijgen. Ook wanneer je onder druk staat ben je accuraat en consistent in je handelen. Je hebt een goed gevoel voor taal, bent in staat helder, eenduidig en vlot te schrijven. Dit betreft zowel de (beleids)notities als vergaderstukken en digitale communicatie.

Wat kun je van ons verwachten?

Spreekt dit je aan, dan tref je bij ons een prettige, collegiale, op samenwerking gerichte sfeer en door inhoud gedreven collega’s en een locatie waar veel belanghebbende beroepsorganisaties dicht bij elkaar zitten. Wij werken in een open, moderne kantooromgeving in Utrecht in combinatie met thuiswerken. Wij verwachten flexibiliteit van je als het gaat om waar je werkt: op kantoor of thuis. We beschikken over goede voorzieningen om digitaal vanuit huis te werken. We bieden een dienstverband aan voor in eerste instantie een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Naast een marktconform salaris bieden we een prima pakket aan secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer >>

Je kunt je brief met motivatie en cv uiterlijk tot en met zondag 5 maart 2023 uploaden. Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie kun je onze website bezoeken of kun je contact opnemen met Astraia Rühl, algemeen directeur, via e-mail a.ruhl@fed.knmg.nl of via team HR: telefoonnummer 088 – 440 42 33. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in maart (week 11, 12 en 13) en zijn verdeeld over drie gespreksrondes. We willen de sollicitatieprocedure graag vóór 1 april 2023 afronden.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst.
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Solliciteer >>


Sluit 6 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Hogeschool Windesheim zoekt secretaresse - ambtelijk secretaris met juridische affiniteit.
Ondernemersvereniging evofenedex zoekt Verenigingsmanager -Bestuurssecretaris.

"Naar begin pagina"