Stichting OBODB

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Noordwijk | Zuid-Holland
Sluit 13 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

Binnen de Stichting OBODB is er een formele scheiding tussen bestuur en intern toezicht. De Raad van Toezicht (RvT) houdt intern toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder. De RvT bestaat normaliter uit vijf leden en is op zoek naar een vierde en vijfde  lid om de raad te completeren. Vanwege natuurlijk verloop is er plaats voor nieuwe leden.

Leden van de RvT dienen in staat te zijn toezicht uit te oefenen op het niveau van de werkzaamheden van de directeur-bestuurder. Naast toezicht houden omvat intern toezicht de aspecten  werkgever zijn, adviseren van de directeur-bestuurder, het regelen van de besturing en het vervullen van bepaalde bestuurlijke taken die zijn vastgelegd in de statuten. Daarvoor gelden als belangrijkste algemene vereisten:

 • universitair werk- en denkniveau;
 • een constructieve kritisch-analytische houding;
 • bekendheid met het primair onderwijs;
 • onafhankelijk;
 • bestuurlijke ervaring in een relevante omgeving;
 • affiniteit met het openbaar karakter van het onderwijs;
 • bij voorkeur woonachtig in het werkgebied;
 • inzicht in relevante regionale ontwikkelingen in het werkgebied;
 • beoordelen/toezien kunnen combineren met adviseren/stimuleren.

Voor de openstaande vacatures worden gezien de evenwichtige samenstelling van de RvT gezocht naar kandidaten met kennis, ervaring en een duidelijke visie op een (of meerdere) van de volgende gebieden:

 • Financieel beleid (beoogd lid van de auditcommissie)
 • ICT & digitalisering in het onderwijs
 • Huisvesting en facilitaire zaken

Kijk voor een uitgebreide profielschets op onze website: www.obodb.nl.
De verwachte tijdsinvestering voor leden van de RvT is gemiddeld circa tien uur per maand. Het betreft een bezoldigde functie.

De Stichting OBOBD
OBODB is een stichting voor openbaar basisonderwijs in vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. De scholen bevinden zich in de plaatsen Valkenburg, Katwijk, Noordwijk, Voorhout, Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom.
De stichting omvat 11 scholen met 16 vestigingen met ongeveer 3.000 leerlingen en ruim 300 vaste en tijdelijke leerkrachten.
Onze scholen kenmerken zich door een ambitieus en prettig werkklimaat, waarin leraren en leerlingen elke dag het beste uit zichzelf halen.

Wij zoeken een maatschappelijk betrokken toezichthouder die hieraan bij wil dragen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Met eventuele vragen kunt u terecht bij de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, de heer Bart Elenga, (06 51 31 71 85)  en secretariaat@rvt.obodb.nl.
Een motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk 12 juni, op mailadres secretariaat@rvt.obodb.nl
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 19 en 21 juni. De tweede ronde is gepland op 26 juni; de gesprekken vinden plaats in de namiddag en avond.

Contact

Mevr. Anneke Guijt
anneke.guijt@obodb.nl


Sluit 13 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"