SOPOGO

Lid raad van Toezicht (RvT)

Kennis van financiën

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Middelharnis | Zeeland
Sluit 1 september 2023


Omschrijving Vacature

 

SOPOGO is het bevoegd gezag van 11 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs op Goeree-Overflakkee. In totaal zitten er zo’n 1450 leerlingen op de scholen er werken er ca. 180 collega’s.

De stichting biedt iedere leerling op Goeree-Overflakkee kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspi- rerend en passend onderwijs. Onze scholen stellen leerlingen in staat dicht bij huis hun kwaliteiten en talenten te ontdekken en verder te versterken in hun ontwikkelingsproces naar volwassen- heid, zodat zij straks goed zijn voorbereid op hun plek als volwassene in onze samenleving. Sinds schooljaar 2011-2012 is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht geregeld door het instellen van het Raad van Toezichtmodel. Voor meer informatie, zie www.sopogo.nl.

De Raad van Toezicht van SOPOGO heeft momenteel een vacature en is op zoek naar een nieuw

Lid Raad van Toezicht

die in staat is kritisch-analytisch toe te zien op het beleid van de organisatie en die in staat is een klank- bordfunctie te vervullen voor de bestuurder. In het bijzonder is de Raad op zoek naar een kandidaat-lid met bestuurlijke ervaring, kennis van het openbaar (primair) onderwijs en kennis van openbare financiën.

Aan de functie is een onkostenvergoeding verbonden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door, vóór 1 september 2023 een gemotiveerde brief met CV te stu-

ren naar de heer Perry van Milt, voorzitter RvT, via p.vanmilt@sopogo.nl

De sollicitatiegesprekken staan gepland eind augustus – begin september 2023.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Perry van Milt via

p.vanmilt@sopogo.nl.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 1 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"