Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)

Bestuursvoorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 22 oktober 2021


Omschrijving Vacature

 

De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) is de overkoepelende beroeps- en belangenorganisatie voor gewichtsconsulenten in Nederland. De BGN draagt bij aan verbetering van de gezondheid en vitaliteit in Nederland door het waarborgen van een professionele en persoonlijke dienstverlening. De BGN streeft naar een kwalitatief hoogwaardige uitoefening van het beroep. Om de kwaliteit van de vakuitoefening te garanderen hanteert de BGN lidmaatschapseisen en richtlijnen voor de uitoefening van het beroep. Als basis voor de begeleiding van cliënten hanteren leden uitsluitend de Richtlijnen Goede Voeding en de Beweegrichtlijnen.

Vacature

Het bestuur van de BGN is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van het meerjarenbeleid van de BGN. Daarnaast houdt het bestuur toezicht op het beleid en op de uitvoering daarvan. In dat kader stelt zij een jaarplan op inzake diverse aandachtsgebieden. Het bestuur is namens de Algemene Ledenvergadering (ALV) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid, bepalen van de koers, het financieel en organisatorisch gezond houden van de vereniging en het behartigen van de belangen van de leden. Binnen de BGN werkt het bestuur – bestaande uit vijf personen, elk met hun eigen portefeuille – aan de toekomst van de vereniging en aan de positionering van de BGN en de BGN-gewichtsconsulent. In verband met het aankomende vertrek van de huidige voorzitter in april 2022 zijn we op zoek naar een nieuwe collega voor de invulling van deze positie.

 

Functieprofiel Voorzitter

De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De voorzitter is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid van de vereniging.

Verantwoordelijkheden:

 • Bestuurlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.
 • Coördineren en op elkaar afstemmen van activiteiten binnen de organisatie.
 • Op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen.
 • Samenhang tussen alle portefeuilles overzien.

 

Taken:

 • Leiden van een bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering, waarbij oog wordt gehouden voor ieders inbreng.
 • Samen met de secretaris de agenda voor de bestuursvergadering en de ALV opstellen.
 • Contacten onderhouden met alle bestuursleden en het secretariaat en op de hoogte zijn van hun taken en werkzaamheden.
 • Contacten onderhouden met externen, samen met het bestuurslid in wiens portefeuille het contact behoort.
 • De vereniging op officiële bijeenkomsten vertegenwoordigen.
 • Samen met de penningmeester het voorstel doen voor het financieel beleid.
 • Contact leggen met nieuwe bestuursleden en de sollicitatieprocedure verzorgen.

Vaardigheden:

 • Overzien en begrijpen van ontwikkelingen in de relevante markt en vertalen naar wat dat voor de BGN betekent.
 • Op basis van voorgaande (mede-)ontwikkelen van langetermijndoelstellingen en beleid.
 • Het hebben van een helikopterview en hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen scheiden.
 • Creëren van teamspirit en aansturen op integrale samenwerking, zowel binnen het bestuur als binnen de organisatie.
 • Uitdragen van de visie van de BGN op een duidelijke en inspirerende wijze.
 • Gebruikmaken van een relevant netwerk om met relevante personen en organisaties in contact te komen ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen van de BGN.
 • Kennis van het beroep ‘gewichtsconsulent’ en van complementaire zaken/beroepen die het beroep inhoudelijk kunnen versterken.

 

Eigenschappen:

 • Daadkrachtig
 • Aanpakker
 • Verbinder
 • Netwerker
 • Communicatief sterk
 • Teamplayer
 • Diplomatiek
 • Gedreven

 

Ervaring:

 • Ervaring in een bestuursfunctie bij een (middelgrote) non-profit organisatie.
 • Ervaring met het in gang zetten en begeleiden van veranderingen en koerswijzigingen.
 • Ervaring met netwerken.

 

Overige eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Hart voor het beroep ‘gewichtsconsulent’ en passievol om het beroep verder op de kaart te zetten.

 

Wat bieden we:

Een uitdagende rol binnen een veelzijdige organisatie en de gelegenheid om bij te dragen aan de positionering en profilering van de BGN-gewichtsconsulent in de maatschappij. De functie (inclusief algemeen besturen) kost naar schatting 10 uur per week. De bestuursvergoeding bedraagt € 800,- per maand, excl. btw. en excl. reiskostenvergoeding. Een warm welkom in een team van gedreven bestuurders met een passie voor de vereniging en de leden. We verwachten die inzet ook van jouw kant.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Gemotiveerd om aan de slag te gaan?

Stuur dan een motivatiebrief en je curriculum vitae naar ons secretariaat, via info@gewichtsconsulenten.nl. Dat kan tot 22 oktober 2021. De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op 4 november 2021 in de avond. Een tweede gesprek vindt plaats op 10 november 2021 in de avond. De daaropvolgende bestuursvergadering waarin jouw aanwezigheid wordt verwacht is op 15 december 2021.


Sluit 22 oktober 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"