Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN)

Bestuursleden

deze vacature is niet meer actief ...
Dienstverlening | Bezoldigde functie | Landelijk | Landelijk
Sluit 22 mei 2021


Omschrijving Vacature

 

 

De Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland (VMBN) is met circa duizend leden de grootste beroepsvereniging in Nederland (en Europa) van trainers van Mindfulness-Based Programs. De komende periode ontwikkelt de vereniging zich verder. Hiervoor willen we het bestuur versterken.

 

Vacatures bestuursleden
We zoeken meerdere kandidaten voor versterking van het bestuur – dat nu vier leden heeft – zodat we de ambities van de VMBN de komende jaren kunnen waarmaken en de vereniging verder ontwikkelen. Als bestuurslid heb je een of meer aandachtsgebieden in je portefeuille. De focus van de VMBN en de bestuursleden ligt de komende jaren op de aandachtsgebieden kwaliteitsborging, maatschappelijke relevantie, interne en externe communicatie, lerende organisatie en innovatie. Sámen komen we verder!

 

Wat ga je doen

Als bestuurslid ben je aanjager van de onderwerpen in je portefeuille. In samenwerking met de leden in de verschillende taskforces en commissies bereik je resultaat in de verschillende aandachtsgebieden. Je onderhoudt een netwerk binnen en buiten de vereniging. Hierdoor weet je wat er speelt in het werkterrein van mindfulnesstrainers én in de maatschappij. Je signaleert kansen voor de VMBN om zichtbaar en van betekenis te zijn. Je draagt bij aan de ontwikkeling van de vereniging voor de leden én voor de samenleving.

 

Wie zoeken we?

Wij zoeken mensen die in gezamenlijkheid met bestuur en leden werken aan de optimale koers en positionering van de VMBN. Mensen met een helicopterview, die mindfulness een warm hart toedragen. Je hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring en bent bekend met Vereniging 3.0 (of bereid je dit eigen te maken). Je hebt ervaring met mindfulness of je bent hier goed bekend mee. We zoeken bestuurders die actief bijdragen aan de bekendheid en de betekenis van mindfulness en de VMBN in het maatschappelijke veld.

Gevraagde competenties

  • bestuursvaardigheid
  • kunnen delegeren
  • integriteit
  • luister- en spreekvaardigheid
  • omgevingssensitiviteit
  • ruimdenkendheid

Wij streven diversiteit na, in de breedste zin van het woord, omdat het onze missie is om een divers publiek te inspireren en relevant te zijn voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving. Diversiteit ligt volgens ons ten grondslag aan groei, relevantie en innovatie.

 

Wie zijn wij?

De VMBN is met circa duizend leden de grootste beroepsvereniging in Nederland (en Europa) van trainers van Mindfulness-Based Programs (MBP’s). De vereniging ambieert de kwaliteit van MBP’s te bevorderen en te bewaken, de ontwikkeling van trainers te ondersteunen en het toepassen van MBP’s in diverse domeinen van de maatschappij te bevorderen, zoals in gezondheidszorg, onderwijs, arbeid & organisatie en justitie. Dit alles ten dienste van een meer humane, aandachtige en compassievolle maatschappij.

De komende periode zetten we stevig in op verdere professionalisering van onze groeiende vereniging. Onder meer door het doorontwikkelen van ons kwaliteitssysteem, herregistratie van alle leden en accreditatie van de opleidingen. Het bestuur geeft op hoofdlijnen sturing aan deze ontwikkelingen. We willen dit doen als lerende vereniging, samen met onze leden en stakeholders. Dit vraagt om grote inzet en een breed palet aan bestuurlijke competenties binnen ons bestuur en aandacht voor de continuïteit daarvan.

 

Voor de bestuursvergaderingen ontmoeten we elkaar digitaal of op een locatie in het midden van het land. Het bestuur vergadert maandelijks een dagdeel (met uitzondering van de maand augustus), en eenmaal per 1 à 2 weken is er digitaal een afstemming van een half uur. De functie vraagt om een beschikbaarheid van gemiddeld 6 uur per week voor 45 weken/jaar. Er is een vacatiegeldregeling.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen om een telefonische afspraak te maken met afgetreden voorzitter Jos van Huut (josvanhuut@gmail.com) of bellen met secretaris Mieke Goudswaard (06-20 515 369).

 

Ben je geïnteresseerd?

Stuur dan voor 21 mei 2021 je motivatie en cv naar info@VMBN.nl. Geef in je motivatie ook aan in welke aandachtsgebieden je interesse hebt. De gesprekken vinden bij voorkeur fysiek plaats.

Op donderdag 3 juni staat een eerste gespreksronde gepland, een mogelijk tweede gesprek wordt gepland in de week van 7 juni. Daarna vindt voordracht en benoeming plaats in de ALV.


Sluit 22 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"