Stichting Energie Transitie Utrecht (Energiefonds Utrecht)

Bestuurder/Secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 19 september 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Energie Transitie Utrecht (Energiefonds Utrecht) is een stichting met een maatschappelijk doel. Energiefonds Utrecht financiert projecten die de energietransitie bevorderen, waarbij thans een omslag wordt gemaakt meer richting energiebesparing. Geen winstoogmerk, maar duurzame winst voor professionele initiatiefnemers binnen de provincie Utrecht. Het fonds streeft er naar een hefboomeffect te creëren om de lokale markt voor duurzame projecten te versnellen. Het Energiefonds Utrecht is een initiatief uit 2013 van de gemeente Utrecht om de energietransitie te versnellen door investeringen in energiebesparing en de opwek van duurzame energie te bevorderen. Vanaf 2018 zijn de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht gezamenlijk initiatiefnemer van het Energiefonds. Zie ook www.energiefondsutrecht.nl. Jaarstukken zijn op aanvraag beschikbaar.

Met het aflopen van de termijn van de huidige secretaris ontstaat er ruimte voor een nieuwe bestuurder. Het bestuur van de stichting ziet toe op het Energiefonds Utrecht. Het energiefonds bestaat uit een fondsmanager/directeur met ondersteuning van een assistent, externe financiële adviseur en externe boekhouder. Het fonds opereert zelfstandig en onafhankelijk: een kleine, transparante organisatie die met korte en heldere lijnen werkt.

 

WAT GA JE DOEN?

De gezochte bestuurder heeft een moderne visie op besturen en weet fondsmanager en medewerkers te enthousiasmeren en goed te anticiperen op de veranderingen, binnen de wereld van financieringen, die op de stichting afkomen. Een oprecht geïnteresseerde bestuurder die het team faciliteert en stakeholders samenbrengt. Hij of zij is een prettig, toegankelijk persoon, met humor en energie. Heeft een duidelijke visie op duurzaamheid en energietransitie. De leiderschaps- en de bestuursstijl is gebaseerd op het vermogen om mensen de ruimte te geven hun eigen professionaliteit vorm te geven en op samenwerken.
De ideale bestuurder heeft ruime bestuurlijke ervaring in een (semi)-publieke omgeving, heeft ervaring met juridische aspecten van financieringsvraagstukken, heeft affiniteit met energietransitie en beschikt over een academisch werk- en denkniveau.

Dit is je werk
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden strekken zich uit tot de volgende kerntaken c.q. resultaatgebieden:

 • binnen het bestuur de rol van secretaris op je nemen;
 • het waarborgen van de interne- en financieringskwaliteit, met name vanuit juridisch oogpunt;
 • het strategisch positioneren van de organisatie;
 • een stevige verbinding met stakeholders onderhouden;
 • lid zijn van de kredietbeoordelingscommissie (samen met de andere bestuursleden).

 

Dit vragen we van je:

 • het voorbereiden van en deelnemen aan circa 5 reguliere bestuursvergaderingen (gemiddeld vier uur vergadertijd en vier uur voorbereidingstijd) en circa 8 kredietcommissievergaderingen per jaar (gemiddeld 1 uur vergadertijd en 1 uur voorbereidingstijd);
 • het voorbereiden van en deelnemen aan circa drie specifieke vergaderingen, zoals met de bestuurders van gemeente en provincie Utrecht;
 • aanwezigheid op enkele bijeenkomsten met het onderwerp ‘energietransitie’ wordt op prijs gesteld.

 

WAT BIEDEN WIJ?

Wij bieden je:

 • een collegiaal bestuursteam bestaande uit 2 medebestuurders en een vakkundig en betrokken team;
 • een organisatie die is gericht op de meerwaarde van samenwerking met ruimte voor innovatie; er vindt een kostenvergoeding plaats van € 5.200 per jaar excl. BTW en reiskosten voor het openbaar vervoer of een vrije kilometer vergoeding van € 0,19 per km. 

 

WAT VERWACHTEN WIJ?

We verwachten van de kandidaat de volgende kennis en/of ervaring:

 • kennis van en inzicht in financieringen bij voorkeur in duurzaamheid, met name op het juridische vlak (‘banking en finance’);
 • ervaring als bestuurder in de (semi)-publieke sector;
 • ervaring met en een visie op duurzaamheid en energietransitie (met name besparingsvraagstukken).

 

Persoonlijke eigenschappen:

 • strategisch denker, analytisch sterk, maakt strategische keuzes met inachtneming van relevante interne en externe ontwikkelingen;
 • onafhankelijk, is in staat om zelfstandig financieringen te kunnen beoordelen en daarover het gesprek binnen het bestuur aan te gaan. Is daarmee een stevige gesprekspartner voor mede bestuursleden en voor de directeur;
 • stelt heldere kaders en kan (be-)sturen op hoofdlijnen, stuurt tijdig bij indien nodig, is besluitvaardig;
 • beschikt over sterke interpersoonlijke vaardigheden, is toegankelijk, communicatief en een netwerker, bestendigt relaties en kan vaardig manoeuvreren in een complexe (politiek)bestuurlijke omgeving en heeft goede onderhandelingsvaardigheden;
 • heeft een leiderschaps- en bestuursstijl gericht op samenwerken waarbij er veel aandacht is voor het menselijke aspect. Geeft professionals de ruimte om inhoud te geven aan hun vakgebied;
 • stimuleert de verdere ontwikkeling van een professionele organisatie;
 • is onafhankelijk en integer, heeft reflecterend vermogen en humor;
 • is omgevings- en organisatiesensitief: weet wat er in de eigen organisatie speelt én wat er in de regio gebeurt en speelt hier effectief op in.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Ben jij de gezochte bestuurder met een moderne visie op besturen en weet jij te enthousiasmeren en te anticiperen op veranderingen, binnen de wereld van de financiering van de energietransitie, die op de stichting afkomen?

Stuur dan uiterlijk 18 september 2022 een beknopte brief en CV naar info@energiefondsutrecht.nl o.v.v. ‘vacature secretaris’. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website www.energiefondsutrecht.nl. Je kunt ook contact opnemen met Hann Verheijen, penningmeester, bereikbaar via bovengenoemd emailadres.

De sollicitatieprocedure bestaat uit gesprekken met de overige twee bestuursleden en de directeur/fondsmanager. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 29 september 2022. Het streven is de benoeming uiterlijk eind oktober 2022 afgerond te hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 19 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"