Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland

Bestuurder / secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Dieren | Gelderland
Sluit 1 oktober 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland is een vrijwilligersorganisatie voor de uitvoering van het mentorschap van professionele kwaliteit.


De stichting heeft een onbezoldigd bestuur dat het beleid ontwikkelt en bepaalt. Voor de uitvoering is er een team van betaalde medewerkers in dienst. Dat team bestaat uit een teamleider, vijf coördinatoren en een administratief medewerker.

Taakverdeling bestuur-team

De taakverdeling tussen bestuur en team is als volgt:

 • Taken bestuur
  • bepalen en bewaken beleid, kwaliteit en continuïteit, met name:
  • Zorgen voor meerjarenplanningskader (inhoudelijk en financieel) en jaarwerkplannen en begrotingen
  • Bevorderen en bewaken draagvlak, i.h.b. bestuurlijke relaties
  • Werkgeversfunctie (voorwaardelijk en sturing) coördinatoren
  • Zorgen voor verwerving inkomsten
  • Zorgen voor financieel beheer
 • Taken team
  • Uitvoering resp. coördinatie kerntaken: werving, selectie, training en koppeling en begeleiding vrijwilligers ter uitvoering van het mentorschap, jaarlijkse evaluatie
  • bijdragen aan voorbereiding en uitvoering van ontwikkeling beleid, organisatie, financieel beheer, vrijwilligersbeleid, voorlichting en pr.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, lid. Alle bestuursleden hebben hun eigen aandachtspunten waaraan met een grote mate van zelfstandigheid wordt gewerkt. In de bestuursvergaderingen (ongeveer 10 per jaar) leggen de bestuursleden hun voorstellen voor ter besluitvorming en wordt het beleid bepaald.

 

Vacature secretaris

 

Het bestuur van MOG zoekt een nieuwe secretaris, doordat de huidige secretaris met ingang van 1 januari 2023 aftreedt conform het rooster van aftreden. Tot de taken van de secretaris behoren:

 • Bereidt bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging daarvan
 • Is belast met ‘juridische’ en algemene zaken (statuten, huishoudelijk reglement, contracten, bestuursverslagen, mandaatbesluiten, register KvK, AVG)
 • Verzorgt de correspondentie namens de stichting

Van bestuursleden wordt verwacht:

 • Ervaring met besturen van een maatschappelijke organisatie van vrijwilligers, met slechts enkele medewerkers in loondienst.
 • Een relevant actueel netwerk in (een deel van) het werkgebied.
 • Kennis van en/of affiniteit met de zorg of maatschappelijke dienstverlening is een pre.
 • In teamverband kunnen werken.
 • Integer, en transparant m.b.t (neven)activiteiten waardoor belangen van de persoon op gespannen voet kunnen staan met die van de cliënten.

De secretaris heeft een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en bij voorkeur een juridische opleiding op minimaal Hbo-niveau afgerond.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over de stichting is te vinden op www.mentorschapog.nl.

Voor telefonische informatie over de functie: Jos Breuer, voorzitter (telefoonnummer  06 49287825, in principe bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 20.30 en 22.00 uur).

Reacties en sollicitaties

Geïnteresseerden wordt gevraagd om vóór 1 oktober a.s. een CV en motivatie te sturen naar: administratie@mentorschapog.nl . Kandidaten worden in de loop van oktober persoonlijk benaderd inzake de verdere procedure.


Sluit 1 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"