Bestuurslidimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Amsterdam

Naam organisatie
Stichting Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA)
Profiel bedrijf

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) werkt als onafhankelijke stichting en regionale anti-discriminatievoorziening aan het bestrijden en voorkomen van discriminatie. Wij voeren deze taken uit voor alle gemeenten in de regio en met lokale en landelijke instellingen op het gebied van gelijke behandeling en anti-discriminatie. Dat doen we door middel van:

  • klachtenbehandeling;
  • voorlichting en advies;
  • uitvoeren van onderzoek;
  • preventie en educatie.

Ons team neemt klachten in behandeling en registreert deze op de gronden en terreinen die vallen onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Het MDRA ontvangt jaarlijks subsidie voor de uitoefening van zijn taken van de regiogemeentes: Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Wij onderhouden contacten met de regiogemeentes en met lokale en landelijke organisaties die zich inzetten voor gelijke behandeling en discriminatiebestrijding. 

Opleidingsniveau
Nvt

2019-01-18T15:54:56+00:00