Bestuurslidimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Kunst en cultuur
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Hilversum

Naam organisatie
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
Profiel bedrijf

De OLON is het overkoepelende orgaan van alle lokale omroepen dat namens haar individuele leden als doel heeft om een goede samenwerking tussen lokale publieke media-instellingen onderling te bevorderen en tevens een ontmoetingsplek te zijn voor de lokale publieke media-instellingen in de ruimste zin van het woord.

In de afgelopen jaren is er door de OLON hard gewerkt om de sector op een nieuwe koers te brengen. Een koers die er op de eerste plaats voor moet zorgen dat de kwaliteit van de sector wordt verbeterd. Met de oprichting van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) door de OLON is medio 2015 een belangrijke stap in die richting gezet. Centraal staat daarbij de gezamenlijke ambitie dat de lokale publieke omroepen zich – in een snel veranderend medialandschap – profileren als derde laag van het publieke omroepbestel door samenwerking van lokale omroepen om voor de eigen streek het ‘Lokaal Toereikend Media-Aanbod’ te realiseren.

De OLON richt zich op het faciliteren van het continue debat binnen de vereniging over de relevantie en de legitimatie van de sector. De OLON wil haar leden inspireren en confronteren met de veranderingen in de wereld om hen heen. Hierbij is het van belang dat de lokale burger en diens informatiebehoefte voorop blijft staan. De OLON richt zich daarbij zowel op individuele (vrijwillige) makers als op de modernisering van de aangesloten lokale publieke omroeporganisaties.

2018-08-05T07:10:39+00:00