Bestuurslidimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Tiel

Naam organisatie
Stichting Bekkenbodem4All
Profiel bedrijf

Stichting Bekkenbodem4All (2001) is hét patiëntenplatform dat spreekbuis en belangenbehartiger is van 1 miljoen mensen met bekkenbodemproblemen.

Speerpunten

  • Informatievoorziening d.m.v. folders, website, facebook, magazine, campagnes en als spreker op congressen en beurzen. 
  • Contacten met lot/ervaringsgenoten d.m.v. telefonische- en emailhulplijn, bijeenkomsten zoals de nationale bekkenbodem dag.
  • Belangenbehartiging: d.m.v. politieke lobby, richtlijnontwikkeling en keuzehulpen.
  • Stimuleren van onderzoek d.m.v. het ondersteunen van projectaanvragen, het meewerken aan onderzoek en het organiseren van focusgroepen vanuit patiëntperspectief.

 

We werken nauw samen met wetenschappelijke- en beroepsverenigingen, als ook met (koepels van) hulpmiddelenfabrikanten, leveranciers en de industrie. Belangrijk daarbij is het behoud van onze onafhankelijke status.

 

Meer informatie via onze website  www.bekkenbodem4all.nl

2018-09-16T09:03:39+00:00