Bestuurslidimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Leidschendam

Naam organisatie
Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN)
Profiel bedrijf

Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN) is een kleine, bloeiende vereniging van patiënten met lichen planus, een aandoening van huid en slijmvliezen. De vereniging bestaat sinds 2004 en telt ongeveer 300 leden, waarvan 70% vrouwen. De doelen van LPVN zijn: verstrekken van informatie, organiseren van lotgenotencontact, belangenbehartiging en stimuleren van medisch-/ wetenschappelijk onderzoek.

2018-10-07T08:45:27+00:00