Bestuurslidimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Utrecht

Naam organisatie
Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Profiel bedrijf

Opzet van de vereniging 

Het hoogste orgaan van de NVO is de Ledenraad. De Ledenraad benoemt bestuursleden, houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en stuurt op grond van de beleidscyclus (jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening). Daarnaast accordeert de Ledenraad professionele standaarden van de NVO, zoals de beroepscode, waaraan alle leden zijn gehouden, en besluit tot fundamentele koerswijzigingen van de vereniging. De Ledenraad stelt eventuele statutenwijzigingen vast. 

Binnen de NVO beoordelen onafhankelijke commissies individuele leden als het gaat om registratie of om tuchtklachten. Zo borgen zij de kwaliteit en vakbekwaamheid van de beroepsgroep. 

Deskundigheidsgebied
Kennis

2018-11-20T14:08:56+00:00