Bestuurslid-BestuursledenimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Onbezoldigde functie l reiskostenvergoeding. 
Plaats Utrecht
Reageren vóór 1 mei 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Transvisie
Provincie
Utrecht
Vergaderlokatie
Utrecht
Profiel bedrijf

Patiëntenorganisatie Transvisie is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo’n 70 vrijwilligers komen wij op voor de belangen van transgender personen in Nederland. Onze belangrijkste taken zijn: belangenbehartiging, informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep. We worden deels gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs.

 

Het bestuur bestaat verder in ieder geval uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Bestuur Transvisie
Zoekt per
8 februari 2018
Deskundigheidsgebied
Financiën
Profiel functie

Patiëntenorganisatie Transvisie is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo’n 70 vrijwilligers komen wij op voor de belangen van transgender personen in Nederland. Onze belangrijkste taken zijn: belangenbehartiging, informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep. We worden deels gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs.

 

Transvisie is op zoek naar een penningmeester voor het bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor (de uitvoering van) het financieel beleid van Transvisie.

 

Samen met de andere bestuursleden vorm je het bestuur van Transvisie. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor een of meer portefeuilles. Operationele taken uit de portefeuilles worden uitgevoerd door medewerkers en in een aantal gevallen namens de portefeuillehouder aangestuurd door een coördinator. Het bestuur concentreert zich op het leiding geven aan de organisatie, creëren van randvoorwaarden voor coördinatoren, doen van jaarplanning en -verantwoording, extern vertegenwoordigen van de organisatie, onderhouden van contacten met externe partijen op strategisch niveau en het uitvoeren van strategische thema’s. Vooralsnog zijn er twee thema’s strategisch: collectieve belangenbehartiging en fondsenwerving.

 

Het bestuur bestaat verder in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en een bestuurslid fondsenwerving.

 

Wat zijn je taken als Bestuurslid / Penningmeester?

 • tijdig uitvoeren van de taken die uit de eigen portefeuille voortvloeien;
 • ontwikkelen van strategie en beleid voor de eigen portefeuille die passen binnen de visie en de missie van Transvisie;
 • mede leiding geven aan de organisatie;
 • betaling (en controle) van ontvangen declaraties en facturen;
 • innen van vergoedingen voor de verkoop van producten en diensten, giften, donateursbijdragen en subsidies;
 • (laten) voeren van de boekhouding, opmaken van jaarcijfers, opmaken van het financieel verslag;
 • opstellen van de begroting, bewaken van de uitputting van de begroting en signalering van uitputting;
 • aanvragen van subsidies en afleggen van verantwoording hierover aan de subsidiërende instantie;
 • jaarlijkse rapportage aan het bestuur over de uitgevoerde werkzaamheden en verantwoording over het gevoerde financiële beleid;
 • voorbereiden van en actief deelnemen aan de bestuursvergaderingen;
 • mede opstellen en vaststellen van het beleid van de organisatie;
 • mede opstellen en uitvoeren van het jaarplan en het meerjaren beleidsplan;
 • mede opstellen van het jaarverslag.
Profiel kandidaat

 Wat vragen wij?

 • aantoonbare affiniteit met de doelgroep en sensitiviteit ten aanzien van transgender issues;
 • goed financieel inzicht en kennis en ervaring met het voeren van een boekhouding, het opstellen van een begroting, het opmaken van de jaarcijfers en het maken van een financieel verslag;
 • communicatief en gericht op samenwerking;
 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke ervaring bij voorkeur als penningmeester;
 • ervaring en/of affiniteit met bestuurlijke beïnvloeding;
 • ervaring en/of affiniteit met het begeleiden / aansturen van medewerkers;
 • gecommitteerd aan een constructieve samenwerking met stakeholders;
 • initiatiefrijk en doelgericht;
 • geen bestuur- of adviesfuncties vervullen bij andere transgender- of LHBT-organisaties of zorgverleners;
 • actief geïnteresseerd in wat er binnen Transvisie leeft en gebeurt;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke gegevens;
 • goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal;
 • 8 uur per week beschikbaar gedurende bij voorkeur 4 jaar;
 • wonen of werken bij voorkeur binnen 1 uur reisafstand rondom Utrecht.

Arbeidsvoorwaarden

Het is een functie op vrijwillige basis.

 

Wat bieden wij? 

 • werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep;
 • samenwerking in een actief en bevlogen team;
 • wederzijdse ondersteuning bij het uitvoeren van bestuurstaken;
 • drie medewerkersbijeenkomsten per jaar;
 • mogelijkheid tot bijscholing;
 • reiskostenvergoeding.

 

Heb je interesse?
Stuur dan je korte motivatie en CV naar secretaris@transvisie.nl

 

2018-03-30T13:05:25+00:00