Stichting Cultuurfonds Almere

Bestuurslid

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Almere | Flevoland
Sluit 12 oktober 2020


Omschrijving Vacature

Een levendig en cultuurrijk Almere. Dát is wat stichting Cultuurfonds Almere inspireert, want een bruisend cultureel aanbod verrijkt onze stad. Daarom zet het stimuleringsfonds zich in voor het versterken, verbreden, verbinden en vooruitgaan van de Almeerse cultuursector. Sinds 2015 bevorderen wij innovatie, samenwerking en professionalisering en stimuleren wij talent, diversiteit en duurzame ontwikkeling in de cultuursector in Almere.

 

Het Cultuurfonds behoort tot de culturele basisinfrastructuur van de gemeente Almere en wordt van 2021 meerjarig gefinancierd door de gemeente Almere. Op dit moment ontvangt het fonds een subsidie van € 850.000. De impact is een factor 6 groter. Het fonds is verantwoordelijk voor de inzet van alle incidentele en projectmatige cultuurgelden in Almere. Het Cultuurfonds fungeert ook als kennisinstelling en verbinder voor zowel professionele als amateur cultuurmakers en organisaties. De komende jaren wil Cultuurfonds Almere nauwer samenwerken met het bedrijfsleven. Het fonds heeft de culturele ANBI-status. De wendbare organisatie bestaat uit een directeur/cultuurmakelaar, vijf cultuurscouts en marketing/bureau-ondersteuning. De Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie zijn leidend voor bestuur en organisatie. Conform het rooster van aftreden treedt een van de bestuursleden nu terug. Ter vervanging zijn we op zoek naar een:

Bestuurslid (v/m/x)

Het bestuur bestaat uit drie leden en komt in principe zes avonden per jaar bijeen voor reguliere vergaderingen naast de jaarlijkse strategiemiddag. Incidenteel roept de directeur advies in en zijn er bijeenkomsten met de wethouder en andere stakeholders. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar en kunnen voor één periode herbenoemd worden.

Het bestuur ondersteunt de directeur door hem scherp te houden, met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de uitvoering van het beleid. Zij doen dit in een positieve omgeving en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Almeerse samenleving.

Wij streven naar een goede balans tussen bestuursleden in leeftijd, geslacht, ervaring en culturele achtergrond. Kandidaten met een cultureel diverse achtergrond worden van harte uitgenodigd te reageren. Gelet op de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Profiel

 • Affiniteit met de doelstellingen van Cultuurfonds Almere.
 • Ervaring met het besturen van dan wel het toezicht houden op een soortgelijke stichting, bij voorkeur in de cultuur
 • Bestuurt op hoofdlijnen en adviseert de directeur.
 • Beweegt zich gemakkelijk in de stad en onderhoudt contacten in haar lokale (bedrijven) netwerken en met ondernemers. Weet deze te mobiliseren en versterkt de samenwerking van het fonds met de private sector.
 • Heeft een ondernemende houding.
 • Stevige en innemende persoonlijkheid.
 • Affiniteit met kunst en cultuur in brede zin.
 • Weet in het bestuur collegiaal, maar ook onafhankelijk en kritisch te opereren.
 • Heeft geen tegenstrijdige belangen op het moment van benoeming en is geen politieke ambtsdrager.
 • Is bereid tenminste één termijn van vier jaar deel uit te maken van het bestuur en
 • beschikt over voldoende tijd.
 • Woonachtig en/of werkzaam in Almere.

Ons aanbod

Werken aan een levendig, cultureel aanbod in Almere biedt persoonlijke verrijking en voldoening. Dit doe je samen met een betrokken bestuur en een gedreven team. Uiteraard kan je naar keuze ondersteunde uitvoeringen, presentaties en tentoonstellingen bezoeken. Dit geeft eersterangs zicht op het werk van Almeerse cultuurmakers en culturele organisaties. Hiernaast is er voor bestuursleden een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Reacties en procedure

Meer informatie over Cultuurfonds Almere is te vinden op www.cultuurfondsalmere.nl en te lezen in het jaarverslag en onze missie/visie. Voor vragen kan je per mail contact opnemen met de voorzitter, Bas ten Brinke, bas@cultuurfondsalmere.nl. Sollicitaties ontvangen wij graag in de vorm van een motivatiebrief en CV via info@cultuurfondsalmere.nl vóór 12 oktober 2020. De selectiecommissie bestaat uit de directeur en de voorzitter van het bestuur. Het bestuur nodigt geselecteerde kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek. Er is voorzien in een inwerkperiode.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sluit 12 oktober 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"