Bestuurslid Governanceimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Sport en recreatie
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Maarn

Naam organisatie
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei
Profiel bedrijf

Sinds april 2015 is Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei de centrale marketing- en promotieorganisatie voor acht gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. De organisatie is hiermee de spil in een actief toeristisch-recreatief netwerk, dat een duidelijke bijdrage levert aan economie, werkgelegenheid, voorzieningenniveau en leefbaarheid in het gebied. Met gerichte activiteiten en campagnes worden bezoekers, toeristen en zakelijke reizigers naar het gebied getrokken en krijgen ze net als bewoners relevante informatie op logische momenten en plekken aangereikt. RBT Heuvelrug & Vallei vervult hierin vooral een initiërende, coördinerende en faciliterende rol.

2018-07-03T08:44:45+00:00