Bestuurslid – Lid BestuurimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Onbezoldigde functie l Reiskosten en andere aantoonbare bestuurskosten
Plaats Nijkerk
Reageren vóór 14 mei 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Facilitair Bureau Patientenorganisaties Nederland (FBPN)
Provincie
Utrecht
Profiel bedrijf

FBPN is een ondersteuningsbureau (ANBI, BTW vrijgesteld) voor op dit moment 14 patiëntenorganisaties. Onlangs is besloten het werkveld in 2018 uit te breiden naar zorg- en welzijnsorganisaties. Doelstelling is onze aangesloten organisaties zo goed mogelijk van dienst te zijn tegen zo laag mogelijke kosten. Wij ondersteunen onze organisaties op administratief gebied, maar ook beleidsmatig. FBPN staat garant voor professionele dienstverlening, hetgeen van groot belang is voor de continuïteit van onze organisaties. Een team vrijwilligers ondersteunt de professionals.

Het bureau is gevestigd in Nijkerk. Daar werken 6 (deels parttime) medewerkers (4,5 fte). Het budget voor 2018 bedraagt € 312.000.

 

Aantal werkzame personen
5-10 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Bestuur Facilitair Bureau Patientenorganisaties Nederland (FBPN)
Zoekt per
30 april 2018
Profiel functie

Na een bestuurstermijn van acht jaar treedt één van onze bestuursleden af. Het bestuur wil graag in contact komen met kandidaten voor deze functie.

Aansturing van de organisatie

Het bestuur wordt gevormd door vier personen. Behalve de voorzitter fungeert een penningmeester, een secretaris (die o.a verantwoordelijk is voor personeelszaken) en een bestuurslid met aandachtsgebied aangesloten organisaties. Onze organisaties geven goedkeuring aan beleid en financiën van FBPN. Twee keer per jaar worden voor onze organisaties bijeenkomsten georganiseerd met een actueel thema en wordt kennis gedeeld en informatie uitgewisseld.

Aandachtsgebied (in samenwerking met het bureauhoofd)

 •       Betrokken bij het beleid t.a.v. en de contacten met onze aangesloten organisaties
 •       Betrokken bij het opstellen van het beleidsplan
 •       Betrokken bij de evaluaties van onze organisaties inzake de samenwerking met FBPN
 •       Betrokken bij het voorbereiden van onze themabijeenkomsten
 •       Deelnemen aan bestuursvergaderingen
 •       Ervaring en/of affiniteit met patiëntenorganisaties en/of andere non-profit organisaties
 •       Tactische vaardigheden
 •       Relevante bestuurservaring
 •       Een collegiale instelling
 •       Goede sociale en communicatieve vaardigheden
Profiel kandidaat

De kandidaat dient bij voorkeur te beschikken over:

 •       Ervaring en/of affiniteit met patiëntenorganisaties en/of andere non-profit organisaties
 •       Tactische vaardigheden
 •       Relevante bestuurservaring
 •       Een collegiale instelling
 •       Goede sociale en communicatieve vaardigheden

Arbeidsvoorwaarden

Vergaderfrequentie

Het bestuur vergadert gemiddeld 6x per jaar in Nijkerk. Het tijdstip daarvan wordt in onderling overleg geregeld.

Overige gegevens

Reiskosten en andere aantoonbare bestuurskosten worden vergoed. Daarnaast is er sprake van een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Voor nadere informatie kunt  u contact opnemen met Tonny van Diemen (voorzitter) tvandiemen@gmail.com of Jacqueline Kieft (bureauhoofd) info@fbpn.nl of 033 2471041. Reacties ontvangen wij graag vóór 15 mei via info@fbpn.nl.

2018-04-30T19:32:18+00:00