Landelijke Vereniging NLT (Natuur, Leven, Technologie)

Bestuurslid

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Wijk bij Duurstede | Utrecht
Sluit 1 mei 2022


Omschrijving Vacature

De landelijke Vereniging NLT (Natuur, Leven, Technologie) zoekt een nieuw bestuurslid.

Vereniging NLT

Vereniging NLT is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs die in de bovenbouw van havo en/of vwo het keuzevak nlt verzorgen. Nlt staat voor natuur, leven en technologie. Het vak is opgebouwd uit modules die thema’s, onderwerpen en vaardigheden behandelen die interdisciplinair zijn met elementen uit meerdere bètavakken. De vereniging telt ruim 200 leden (scholen).

Vereniging NLT ziet als voorname taken:

 • onderhouden van het lesmateriaal voor nlt, dat bestaat uit ca 80 modules (leerlingteksten, docentenmateriaal) als opdrachtgever voor de regionale nlt-vaksteunpunten bij universiteiten en  hogescholen;
 • het ontwikkelen van nieuwe modules en didactische leerlijnen;
 • het ontwikkelen van een overeenkomstig vak nlt voor de onderbouw;
 • het voeren van een adequaat kwaliteitsbeleid ten aanzien van het ontwikkelde materiaal;
 • het organiseren van nascholing, het geven van voorlichting en ondersteuning;
 • landelijke vertegenwoordiging, belangenbehartiging en p.r.

 

Bestuur

Vereniging NLT werkt met een bestuur van minimaal zes en maximaal acht personen, met achtergronden vanuit de nlt-scholen, het Hoger Onderwijs en het bedrijfsleven. Er is een vacature voor een bestuurslid die werkzaam is of is geweest als schoolleider van een havo/vwo-school. Het bestuur ontwikkelt samen met de leden, de vaksteunpunten en betrokken bedrijven of sectororganisaties de visie van de vereniging en stuurt op de realisatie van strategische doelen. Ook bewaakt het bestuur de financiën van de vereniging. Bestuursleden hebben een actieve rol in het uitdragen van de visie en het onderhouden van contacten met andere betrokkenen. De beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering berusten bij een Bureau NLT met enkele parttime medewerkers.

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Het gaat om vrijwillige inzet, onkosten worden vergoed. Het Bestuur vergadert ca 5x per jaar. De gevraagde tijdsbesteding van de bestuursleden is gemiddeld 5 uur per maand.

Het nieuwe bestuurslid kan na wederzijdse kennismaking en goedvinden direct bij bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Op de algemene ledenvergadering in november 2022 wordt het nieuwe bestuurslid officieel door de algemene ledenvergadering benoemd.

 

Profiel van de gezochte bestuursleden

Een bestuurslid van Vereniging NLT:

 • heeft affiniteit met interdisciplinariteit in het (bèta-)onderwijs;
 • denkt op hoofdlijnen;
 • kijkt naar de lange termijn en het belang van de scholen die nlt aanbieden;
 • heeft gevoel voor het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs en de eisen die de samenleving daaraan stelt;
 • is een goede netwerker;
 • is een ambassadeur voor het vak;
 • is schoolleider van een havo/vwo-school of is dat geweest. Een schoolleider kan ook een verantwoordelijk afdelingsleider zijn.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over Vereniging NLT is te vinden op www.verenigingnlt.nl.

Indien de functie van bestuurslid u aanspreekt en/of wanneer u meer informatie wilt over een functie, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Pieter Hogenbirk via bestuur@verenigingnlt.nl
U kunt voor informatie ook met de voorzitter bellen via 06-54205021.

Uw reactie zien we graag uiterlijk 1 mei 2022 tegemoet via bovengenoemd e-mailadres.


Sluit 1 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"