Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei 

Bestuurslid

Politiek en overheid

deze vacature is niet meer actief ...
Sport en recreatie | Bezoldigde functie | Doorn | Utrecht
Sluit 31 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

Sinds 2015 is Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei de centrale organisatie voor marketing, informatievoorziening, netwerk en lobby op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. Met een professioneel team werken we iedere dag samen met een groot publiek-privaat netwerk in negen gemeentes aan een vitale, toekomstbestendige bestemming die van waarde is voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Met onze mooie regio als uitgangspunt, is onze ambitie dat iedere bewoner direct of indirect  profiteert van een evenwichtige, robuuste en verantwoorde bezoekerseconomie. Perspectief Bestemming Heuvelrug 2030 is daarbij het strategische koersdocument. Door het aflopen van de termijn van één van onze bestuurders, is RBT Heuvelrug & Vallei per 1 juli 2022 op zoek naar een ervaren, betrokken en enthousiast:

ALGEMEEN BESTUURSLID
PORTEFEUILLE OVERHEID & POLITIEK

‘Frisse denker en doener’ met kennis en ervaring in het politieke speelveld

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Samen met je medebestuursleden bestuur je de stichting die vanuit breed draagvlak onder belanghebbenden streeft naar vernieuwende gebiedsmarketing. Als snel groeiende netwerkorganisatie met ruim 600 aangesloten regiopartners (w.o. vakantieparken, congreslocaties, dag-attracties, horeca, overheden, natuurorganisaties en  erfgoedlocaties) speelt RBT Heuvelrug & Vallei hierbij in op de vraag van markt en overheden en de wensen van de moderne consument en zakelijke bezoeker op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei.

Als bestuurslid draag je bij aan exploitatie en uitbouw van een compacte en succesvolle marketingorganisatie die moderne marketingtechnieken inzet met focus op online. Hierbij bepaalt het bestuur beleid en strategie en ziet toe op de organisatie en financiën.

Het bestuur van RBT Heuvelrug & Vallei bestaat uit ondernemende ‘frisse denkers en doeners’ met een onderling evenwichtige verdeling tussen de kennisvelden die nodig zijn om de toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol goed te kunnen vervullen: marketing, financiën & HR, governance, overheid & politiek, verblijfsrecreatie en zakelijk toerisme. Bestuursleden dragen door hun niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden bij aan de doelstellingen en missie van de stichting. Het bestuur waarborgt in zijn samenstelling onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit, is een afspiegeling van de geografische variatie van de regio en komt jaarlijks ca. zes keer bij elkaar. Verdere info over de organisatie en het bestuur vind je op hv-marketing.nl.

PROFIEL

 • Relevante kennis van en ervaring met overheden en het politieke speelveld in de regio Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei en/of de provincie Utrecht;
 • Bestuurlijke kwaliteiten en ruime bestuurservaring;
 • Betrokkenheid bij en kennis van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen in onze regio;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankboord terzijde te staan, het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen en advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur voorgelegde onderwerpen;
 • Beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamspeler, kritisch en alert, die bereid is tot concessies en consensus. Collegiaal met gevoel voor humor;
 • Een relevant netwerk waar eventueel gebruik van kan worden gemaakt;
 • Een groot hart voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei;
 • Is bij voorkeur woonachtig of werkzaam in het werkgebied.

AANBOD
Het betreft een onbezoldigde vacature met een bescheiden vrijwilligersvergoeding. RBT Heuvelrug & Vallei biedt door een groot, veelzijdig en groeiend partnernetwerk een inspirerende en informele bestuurlijke omgeving op goed strategisch niveau op de scheiding van bedrijfsleven en overheid.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

GEÏNTERESSEERD?
Spreken onze ambitie en deze functie je aan? En ben jij het ambitieuze bestuurslid dat we zoeken? Reageer dan nu! Stuur je motivatie met CV naar voorzitter@hv-marketing.nl o.v.v. ‘bestuurslid overheid & politiek’. Reageren kan tot 31 maart 2022.

Voor vragen bel je met Michiel van der Schaaf (directeur), telefoon 085 485 77 64.
Het proces voor het zoeken naar een nieuw bestuurslid wordt gecoördineerd door twee leden van het huidige bestuur in nauwe samenspraak met de directeur.

(RBT Heuvelrug & Vallei heeft begrip voor acquisitie n.a.v. vacatures, maar maakt er liever geen gebruik van)


Sluit 31 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"