Bestuurssecretarisimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Dienstverlening
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Beroepsvereniging
Plaats Amsterdam

Naam organisatie
Federatie Financieel Planners (FFP)
Profiel bedrijf

Federatie Financieel Planners (FFP) is een organisatie bestaande uit een stichting en een vereniging. Stichting Certificering FFP (SCFFP) is onafhankelijk, ziet toe op de kwaliteit van de examens die financieel planners moeten afleggen om het FFP-keurmerk te verwerven, stelt eisen voor Permanente Educatie en is verantwoordelijk voor de gedragsregels en het tuchtrecht. Het bestuur van SCFFP bestaat uit vijf leden, waarvan de secretaris en penningmeester in personele unie met de vereniging is. Vereniging FFP (VFFP) behartigt de belangen van haar bijna 4.000 leden in de breedste zin van het woord. Zij maakt zich in het bijzonder sterk voor het vergroten van de bekendheid van het begrip financiële planning en het FFP-keurmerk in het bijzonder. Onze ambitie is dat consumenten een FFP-lid zien, erkennen en herkennen als dé betrouwbare en transparante gesprekspartner voor informatie én advies over life-events (financiële levensvragen).

Onze leden zijn actief als zelfstandig financieel planner of werken bij financiële instellingen zoals banken, accountantskantoren en verzekeraars. Het FFP-keurmerk dat onze leden voeren staat voor de hoogste mate van integriteit en kwaliteit, kennis en ervaring op het gebied van integraal financieel advies.

2018-05-11T14:53:33+00:00