Bestuurssecretarisimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Dienstverlening
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Utrecht

Naam organisatie
FNV
Profiel bedrijf

FNV behartigt de belangen van ruim 1 miljoen werkende en niet-werkende leden. Wij zijn de grootste vakbond in Nederland voor alle sectoren met een stevige ambitie om op het gebied van arbeid en inkomen de stem te vertolken van werknemers, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden, in de politiek, nationaal en internationaal in de sector, de bedrijven en regionaal/lokaal.

2018-06-03T09:47:03+00:00