BestuurssecretarisimageBranche Energie, milieu en water
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Bezoldiging Onbezoldigde functie l
Plaats Zeist
Reageren vóór 1 juli 2018

Naam organisatie
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
Provincie
Utrecht
Profiel bedrijf

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een landelijke vereniging en bestaat uit 50 afdelingen verspreid over heel Nederland. De KNNV is opgericht in 1901 en heeft ruim 8.000 leden. Het is een vereniging van vrijwilligers met de volgende doelen. 

  1. Het vermeerderen van kennis van de natuur. 
  2. Het aankweken van belangstelling voor en liefde tot de natuur. 
  3. Het bijdragen aan natuur- en landschapsbescherming. 
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Bestuur Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
Zoekt per
3 juni 2018
Profiel functie

Het landelijk bestuur van de KNNV zoekt een secretaris voor het landelijk bestuur. Het landelijk bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden. Aanvulling naar zes of zeven leden is zeer gewenst. Gezien de samenstelling van het bestuur nodigen we vrouwen nadrukkelijk uit te reageren. 

 

Secretaris landelijk bestuur 

Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur van de KNNV. Je bent verantwoordelijk voor het landelijk beleid van de KNNV. Samen met de voorzitter stel je de agenda voor bestuursvergaderingen op. Je verzorgt de verslagen en notulen van de vertegenwoordigende vergadering (VV) en de bestuursvergaderingen. Je bewaakt de voortgang van de bestuurlijke besluiten en processen. Je werkt nauw samen met onze bureaumedewerkers. 

Taken van een secretaris op een rij: 

  • Actief meedenken in het landelijk beleid van de KNNV 
  • Agenderen en notuleren van bestuursvergaderingen (10 x per jaar in Zeist) en de Vertegenwoordigende Vergadering (1x per jaar) 
  • Aanspreekpunt zijn voor een aantal KNNV geledingen (landelijke werkgroepen, commissies en gewesten) 
  • Het landelijk bestuur vertegenwoordigen indien nodig
Profiel kandidaat

Je bent een betrokken lid van de KNNV en kent de vereniging van binnenuit. Je hebt ervaring in een verenigingsbestuur en kan beleidsmatig denken.


Arbeidsvoorwaarden

Tijdsinvestering:
Het bestuurslidmaatschap kost naar schatting 6 uur per week.

Belangstelling?
Neem contact op met de voorzitter van het landelijk bestuur Bart Heijne voor meer informatie over de functie. Email: voorzitter@knnv.nl of tel: 06-55061023, of 0318-618327 

2018-06-03T09:48:49+00:00