Bestuurssecretarisimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats 's-Hertogenbosch

Naam organisatie
Het Liliane Fonds en MIVA
Profiel bedrijf

Het Liliane Fonds en MIVA vormen een personele unie met dezelfde directeur bestuurder en zetten zich in voor kinderen met een handicap op de armste plekken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met onze Zuidelijke partners maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker. Door hun functioneren te verbeteren en hen zelfbewust en weerbaar te maken. En door barrières op te heffen die hen verhinderen mee te doen in de wereld om hen heen. We financieren jaarlijks individuele, brede steun op maat aan ruim 100.000 kinderen.

We ondersteunen deze aanpak met de versterking van lokale organisaties en door op te komen voor de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch werken 78 medewerkers in dienstverband (51 fte’s) en 141 vrijwilligers.

2018-08-02T06:37:11+00:00