Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen

Bestuurssecretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 10 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

32 – 40 uur per week, 0,8 – 1,0 fte

De onderstaande vacature betreft de functie van Bestuurssecretaris waarbij gewerkt wordt voor zowel het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen als voor de Vereniging van Samenwerkende schoolbesturen VO (OSVO).

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen (hierna het Samenwerkingsverband) is een vereniging die verantwoordelijk is voor een samenhangend aanbod van onderwijsvoorzieningen in Amsterdam, en wel zo dat leerlingen een zo passend mogelijk aanbod van onderwijsondersteuning krijgen. Ook is het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen die nodig zijn om het bovenstaande te realiseren. Alle 25 schoolbesturen, met meer dan 80 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de regio Amsterdam en Diemen, zijn lid van het Samenwerkingsverband.

De directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van het Samenwerkingsverband. De Algemene Ledenvergadering fungeert als toezichthouder. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door een staf bestaande uit beleidsmedewerkers, businesscontrollers, projectmedewerkers en officemedewerkers. In het werkveld zijn voorts onderwijsadviseurs en leden van de Toelatingsadviescommissie actief.

OSVO is de vereniging van schoolbesturen voortgezet (speciaal)onderwijs in Amsterdam. OSVO bestaat uit vrijwel dezelfde schoolbesturen als het samenwerkingsverband maar met een andere opdracht. De vereniging richt zich op de strategische vragen rondom het aanbod van voortgezet onderwijs in de stad Amsterdam, de gemeenschappelijke strategie om het lerarentekort terug te dringen en is mede verantwoordelijk voor de centrale loting en matching. OSVO kent een bestuur en een algemene ledenvergadering, die beide door de bestuurssecretaris worden ondersteund. Verder werkt OSVO met een onafhankelijk voorzitter die inhoudelijk de directe gesprekspartner vormt voor de bestuurssecretaris en nog drie stafleden. Daarnaast werkt OSVO met leer- en werkkringen.

Functie-inhoud

Je zorgt voor een goede voorbereiding van de diverse vergaderingen. Als sparringpartner van het bestuur adviseer je gevraagd en ongevraagd over organisatiebrede vraagstukken. Je signaleert relevante ontwikkelingen en ondersteunt het bestuur bij het leggen van verbanden. Je benut jouw inhoudelijke kennis om adviezen en beleidsstukken op te stellen.

Werkzaamheden

 • Bereidt ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en vergaderingen met medezeggenschapsorganen voor;
 • Stelt de concept agenda op, coördineert het verzamelen en verspreiden van vergaderstukken en beoordeelt ingediende vergaderstukken inhoudelijk;
 • Legt besluiten vast, bewaakt de voortgang van actiepunten voor de directeur-bestuurder van de verschillende vergaderingen;
 • Zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces zo is ingericht dat het bestuur en de ledenvergadering in staat zijn om tijdig juiste besluiten te nemen en dat de besluiten op adequate wijze worden uitgevoerd;
 • Bewaakt good governance in de beide organisaties;
 • Aanspreekpunt voor de andere bestuurders, schoolbesturen, gemeentelijke bestuurders en collega-bestuurders samenwerkingsverbanden, bestuur OSVO, BBO en ELK;
 • Handelt (externe) klachten af;
 • Doorlopend ontwikkelingen bij houden binnen het onderwijs, veranderingen van wet- en regelgeving, financiering, kwaliteitssystemen ten behoeve van de strategische advisering;
 • Adviseert t.a.v. juridische en bestuurlijke vraagstukken, waaronder AVG;
 • Adviseert rondom strategisch HRM beleid.

Kennis en vaardigheden

 • Academisch werk- en denkniveau binnen een relevant vakgebied, zoals bestuurskunde, bedrijfskunde of rechten.
 • Werkervaring als bestuurssecretaris.
 • Kennis van en ervaring met de integrale bedrijfsvoering, beleidsvorming en governance vraagstukken en het vermogen om op strategisch niveau de relaties tussen disciplines te leggen.
 • Kennis van wet- en regelgeving op relevante onderwerpen, zoals AVG-beleid. Juridische kennis kunnen toepassen in complexe situaties is een pré.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift, teneinde de visie van standpunten van de organisatie helder en overtuigend voor het voetlicht te brengen in alle vormen van communicatie.
 • Integriteit.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao-VO. De functie zal afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en gegeven de complexiteit en de zwaarte van de opgave marktconform worden ingeschaald. De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De functie moet nog worden beschreven.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Is je interesse gewekt dan ontvangen wij graag een sollicitatiebrief en actueel cv. Deze kun je mailen aan Egbert de Vries. Wij verwachten in week 3 of 4 de sollicitatiegesprekken in te plannen.

Reacties ontvangen wij graag vóór 10 januari 2023.


Sluit 10 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"