Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Bestuursvoorzitter

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 31 augustus 2020


Omschrijving Vacature

Voor een jonge, groeiende organisatie die haar expertise inzet voor kwaliteitsverbetering van de langdurige zorg, zijn wij op zoek naar een

Bestuursvoorzitter SKILZ (m/v)

SKILZ zoekt een voorzitter die clienten in de langdurige zorg een warm hart toedraagt en die oog heeft voor het perspectief van zorgvrager, mantelzorger en zorgprofessional. Iemand die dienend leiderschap toont om zowel de sector vooruit te helpen wat betreft kwaliteitsbeleid, als de sector in praktische zin verder te ontwikkelen, te professionaliseren en te positioneren.

De bestuursvoorzitter vertegenwoordigt de belangen van de zorgvragers (clienten/ naasten/ mantelzorgers) naast 3 bestuurders uit de verschillende moederpartijen.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de vormgeving van het te voeren beleid en te behalen resultaten, zodanig dat dit aansluit bij de externe ontwikkelingen en eisen en bij de missie en visie van SKILZ. Het bestuur is in dit kader bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van de statuten en wet- en regelgeving. Het bestuur wordt ondersteund door een bureau dat zich volop in de opbouwfase bevindt.

Als bestuursvoorzitter ben je verantwoordelijk voor een goed functioneren van het bestuur en een goede samenwerking tussen bestuur en directie. Ook vertegenwoordig je de organisatie op bestuurlijk niveau naar buiten.

 

De belangrijkste werkzaamheden:

 • Geeft richting aan het strategisch beleid en draagt zorg voor vaststelling van het beleid.
 • Ziet toe op uitvoering van het vastgestelde integrale organisatiebeleid, te behalen resultaten van SKILZ en stuurt bij waar nodig.
 • Fungeert als klankbord voor medebestuursleden en directeur en stuurt op gedragen besluitvorming.
 • Stuurt de directeur aan, ziet toe op uitvoering van de werkzaamheden.
 • Leidt de bestuursvergaderingen, draagt zorg voor tijdige besluitvorming en ziet toe op verdeling en uitvoering van de genomen besluiten.
 • Behartigt, indien en voor zover het bestuur in publiciteit treedt, de belangen en vertegenwoordigt SKILZ in in- en externe politiek gevoelige contacten.

 

Profiel

De bestuursvoorzitter:

 • Heeft academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft een strategische visie op en kennis van trends en ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in het algemeen en de langdurige zorg in het bijzonder.
 • Heeft kennis over het perspectief van zorgvragers.
 • Heeft kennis van en inzicht in bestuurlijke en financiele processen.
 • Heeft aantoonbare bestuurlijke vaardigheden;
 • Denkt domein overstijgend en handelt vanuit het belang van SKILZ en haar achterban;
 • Beschikt over uitstekende strategische en politieke sensitiviteit en communicatieve vaardigheden en heeft een natuurlijk overwicht.

 

Over SKILZ:

Stichting KwaliteitsImpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is een initiatief van V&VN, NVAVG en Verenso en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. SKILZ levert een bijdrage aan de kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg en richt zich op de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten voor zorgverleners. Dit doen we in nauwe samenwerking met vele stakeholders. Ons doel is de verbetering van de kwaliteit van leven van clienten in de langdurige zorg.

SKILZ heeft haar thuisbasis in Utrecht.

 

Tijdbesteding en beloning

De tijdbesteding is afhankelijk van het aantal vergaderingen en bedraagt vooralsnog gemiddeld 2 uur per week. De functie is (vooralsnog) onbezoldigd, er wordt nagedacht over een vacatievergoeding. Zittingstermijn is conform een rooster van aftreden.

 

Procedure

Wanneer je je in het geschetste profiel herkent en belangstelling hebt om deel uit te maken van het bestuur, nodigen we je van harte uit te reageren. Ook kun je geschikte kandidaten onder onze aandacht brengen. Reageren kan tot 31 augustus. Op basis van je reactie vindt er na een eerste selectie een verkennend gesprek plaats. Deze gesprekken vinden plaats in de eerste week van september. Dit bestaat uit een gesprek met de directeur en een lid van de Ervaringsraad. Op basis van dit gesprek vindt bij mogelijke geschiktheid een tweede gesprek plaats met een bestuurder en een lid van de Ervaringsraad. Op basis hiervan besluit de Ervaringsraad of er een voordracht komt.

 

Reactie en informatie

Voor nadere informatie en reacties kan je tot 27 juli contact opnemen met Bas Castelein, bestuurder en na 27 juli met Nienke Nieuwenhuizen, bestuursvoorzitter

 

Je reactie met motivatie en cv, kun je mailen aan SKILZ, ter attentie van Caroline van der Veldt, HRM-adviseur.

organisatie logo

https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2020/07/Skilz.jpg
Informatie- en Sollicitatiegegevens

Sluit 31 augustus 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"