Bibliorura

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Roermond | Limburg
Sluit 6 september 2021


Omschrijving Vacature

 

Wij geloven in gelijke kansen. Goed kunnen lezen draagt hieraan bij. Dagelijks werken we daarom aan het bevorderen van lezen en basisvaardigheden van onze burgers. Dit doen we vanuit onze vestiging in de binnenstad van Roermond en in samenwerking met diverse partners in scholen, peuterspeelzalen, consultatiebureaus, wijken en dorpskernen van de gemeentes Roermond en Roerdalen.

Wij zijn op zoek naar nieuwe

Leden voor de Raad van Toezicht

Met één van de volgende profielen:

– sociaal maatschappelijk
– economisch-financieel
– digitalisering

 

De Raad van Toezicht bestaat uit drie, maximaal zes, personen en komt vijf keer per jaar bijeen. De Raad heeft een adviserende en controlerende taak en werkt volgens de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed toezicht in onze sector. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en vervullen deze functie onbezoldigd. Wegens de afloop van de termijn van een van de leden én de wens tot uitbreiding is de Raad op zoek naar nieuwe leden.


Profiel
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad toetst of de directeur-bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die bij de stichting is betrokken. Hieruit vloeit voort dat de Raad van Toezicht diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever.

Van een lid van de Raad van toezicht verwachten wij dat hij of zij:

  • affiniteit heeft met de doelstelling en maatschappelijke functie van de Bibliotheek;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten heeft;
  • het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kan tonen;
  • beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
  • de Governance Code Cultuur onderschrijft;
  • communicatief vaardig is;
  • voldoende beschikbaar is.

Ervaring met toezichthouden is gewenst, binding met Roermond of Roerdalen is een pré.

Aanbod
Een boeiende en verantwoordelijke functie in een interessant maatschappelijk en politiek werkveld. Leden van de Raad van Toezicht van Bibliorura vervullen deze functie onbezoldigd.

Informatie en reacties
Op de website van Bibliorura vindt u meer informatie over onze organisatie. Meer informatie over onze visie op toezicht vindt u in deze notitie.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

We ontvangen graag vóór 6 september 2021 uw reactie, voorzien van motivatie en CV, via info@bibliorura.nl. De kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op 14 en 15 september, in de avond.

Voor meer informatie over de vacature kunt u zich per mail melden via info@bibliorura.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 


Sluit 6 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"