Bibliotheek Gouda

Lid RvT, tevens lid auditcie.

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Gouda | Zuid-Holland
Sluit 24 november 2021


Omschrijving Vacature

 

De Bibliotheek Gouda zoekt met ingang van januari 2022 een Lid voor de Raad van Toezicht, tevens lid van de auditcommissie met een financieel-economisch profiel. Een maatschappelijk betrokken professional met financiële achtergrond die bij voorkeur bekend is met Gouda en haar regio. We zoeken een teamspeler die op strategisch niveau denkt en die zich onafhankelijk en constructief kritisch opstelt. Wij waarderen een gezonde dosis relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Organisatie en financiële situatie

De Bibliotheek Gouda bestaat uit een hecht netwerk van mensen, ontmoetingsplekken en initiatieven door de hele stad. We zijn een ondernemende organisatie, gastvrij, alert op nieuwe ontwikkelingen en bereid om te experimenteren en risico’s te nemen. Een bloeiende culturele organisatie met wortels én vertakkingen in de Goudse samenleving.De stadsbibliotheek is gevestigd in de Chocoladefabriek, samen met het Streekarchief Midden-Holland, horeca en andere partners. Deze locatie is uitgegroeid tot een van de hotspots van de stad. Onze aanwezigheid in de wijken is echter net zo belangrijk; verspreid door Gouda hebben we vier kinderbibliotheken en twee uitleenpunten. Daarnaast kunnen onze leden gebruikmaken van de landelijke online bibliotheek met e-books en luisterboeken.

Wij toetsen onze activiteiten voortdurend aan de vraag hoe we als bibliotheek zo relevant mogelijk kunnen zijn voor de lokale samenleving en werken graag samen met een waaier aan organisaties en bedrijven in en om Gouda. Onze financiële bronnen zijn beperkt maar we zijn creatief in het aanboren van alternatieve geldstromen.

De Bibliotheek Gouda volgt de Governance Code Cultuur en werkt volgens het Raad van Toezicht-model. De stichting is een overzichtelijke organisatie met 18,59 fte verdeeld over 35 goed opgeleide medewerkers plus circa 100 vrijwilligers voor ondersteunende diensten. De organisatie kent een correcte planning- en controlcyclus. De financiering vindt voor het overgrote deel plaats door de lokale overheid maar er is ook aandacht voor andere financieringsbronnen en -modellen.

Raad van Toezicht (RvT)

De RvT vergadert doorgaans zes keer per jaar en er is jaarlijks een studiedag. Voor de functie is een bescheiden bedrag aan vacatiegeld beschikbaar. De RvT oefent toezicht uit op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De kerntaak is erop toe te zien dat de Bibliotheek Gouda zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Daarbij is het belangrijk dat de RvT beoordeelt of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder en heeft in die hoedanigheid ook een klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder (en het overige management). De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. De RvT van de Bibliotheek Gouda bestaat uit vijf leden. Binnen de raad functioneert een vaste commissie: de auditcommissie. Voor deze commissie is onderhavige functie vacant. De auditcommissie vergadert minimaal vier keer per jaar met de directeur-bestuurder. De leden vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. De leden van de RvT onderschrijven de eisen van de Governance Code Cultuur.

Profiel lid RvT

Wij zoeken een kandidaat die:

  • financieel strategisch inzicht heeft (cijfers linken aan maatschappelijke opgaven)
  • ervaring heeft in risicomanagement en -beheer
  • kennis en inzicht heeft in vraagstukken over de financiële continuïteit van de organisatie
  • ruime kennis en ervaring met financiële processen heeft (begroting, jaarrekening en financiële rapportages)
  • affiniteit heeft met de doelstellingen van de bibliotheek
  • brede maatschappelijke belangstelling heeft
  • innovatief is en gericht op ontwikkeling en vernieuwing
  • integer is, gevoel voor verhoudingen heeft en communicatief vaardig is
  • midden in de maatschappij staat, contacten onderhoudt in een relevant netwerk en interessante informatie, kennis en relaties in contact brengt met de Bibliotheek Gouda

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Neem contact op met Marc Huizer, lid RvT en auditcommissie via mahuizer@gmail.com of 06 53 45 83 31 (bereikbaar op werkdagen na 19.00 uur).

Reageren kan tot 24 november 2021. De gesprekken vinden plaats op dinsdagavond 7 december en dinsdagavond 14 december 2021.


Sluit 24 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"