Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Cultureel ondernemerschap, strategie en beleid en financiën

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Veenendaal | Utrecht
Sluit 16 mei 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal is een inspirerende en gastvrije plek, waar het aangenaam verblijven is. Met welk doel je ook komt. Heb jij zin om een bijdrage te leveren aan deze mooie organisatie? Vanwege het aanstaande vertrek van twee van onze leden zoeken wij twee collega’s voor de Raad van Toezicht (RvT).

Leden Raad van Toezicht

Missie

Bibliotheek Veenendaal is gevestigd in De Cultuurfabriek en is de lokale, multimediale en vrije toegangspoort tot kennis en cultuur. De veranderende vraag van het publiek en de economische en technologische ontwikkelingen in de samenleving vereisen een ondernemende en vraaggerichte bibliotheek. In dialoog met de gemeente wordt vorm gegeven aan een bibliotheekvoorziening die toekomstbestendige dienstverlening garandeert aan de inwoners van Veenendaal. De Bibliotheek is een actieve partij in het netwerk van cultuur en educatie en werkt intensief samen met de andere cultuurpartners in Veenendaal.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden en hanteert in haar functioneren de ‘Governance code cultuur’. De RvT ondersteunt de directeur-bestuurder waar het gaat om vraagstukken die spelen in het kader van de ontwikkeling van de (gemeentelijke) visie op cultuur, de steeds hechter wordende samenwerking tussen de culturele partners binnen de gemeente Veenendaal. Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid van Bibliotheek Veenendaal te kunnen beoordelen. In het kader van de verdere professionalisering van de RvT zijn 3 commissies ingesteld: strategie en beleid, audit en remuneratie.

Toezicht nieuwe stijl

De rol van toezichthouders is de afgelopen jaren fundamenteel veranderd. Zij worden geacht toe te zien op de kwaliteit van strategie en leiding van de organisatie. Tevens wordt verantwoording gevraagd over het functioneren van de individuele leden en van de gehele RvT. Hiertoe voeren wij jaarlijks een zelfevaluatie uit. Onze manier van toezichthouden kenmerkt zich door een houding die kritisch maar toch ook ‘liefdevol’ op afstand, en nabij en betrokken wanneer dit nodig is. De directeur van de Bibliotheek draagt zelf haar bestuurlijke verantwoordelijkheden, de RvT controleert en fungeert als klankbord voor de bestuurder.

Profiel Raad van Toezicht

De RvT vormt tezamen een multidisciplinair team, dat elkaar aanvult in kennis en competenties. In haar samenstelling streeft de RvT naar diversiteit en een afspiegeling van de Veenendaalse bevolking, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.

 

Profiel leden van de Raad van Toezicht Bibliotheek Veenendaal

Wij maken graag kennis met kandidaten die aantoonbare kennis van en/of affiniteit hebben met de volgende kennisgebieden:

 • Cultureel ondernemerschap, strategie en beleid en financiën;
 • HR vraagstukken en ICT.

 

Voor beide functies vragen wij daarnaast:

 • Visie op de rol van de Bibliotheek in een veranderende samenleving;
 • Analytisch vermogen op HBO- of academisch denkniveau;
 • Kwaliteiten van toezichthouder, klankbord en adviseur;
 • Beschikken over relevante netwerken in Veenendaal is een pré;
 • Kennis van en ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

  Van belangstellenden wordt gevraagd dat zij:

 • Onafhankelijk zijn: geen zakelijk belang hebben bij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, dan wel een directe politieke functie in Veenendaal vervullen;
 • Niet in dienst zijn van een organisatie die zakelijke relaties onderhoudt met de Bibliotheek;
 • Niet betrokken zijn bij andere culturele en/of maatschappelijke organisaties werkzaam in hetzelfde werkgebied.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wil je meer weten? Achtergrondinformatie vind je op www.bibliotheekveenendaal.nl. Ook kun je contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht: de heer Berry Veenhof, t (06) 53 70 40 55, berryveenhof@gmail.com

Je reactie kun je vóór 15 mei per mail richten aan: Bibliotheek Veenendaal t.a.v. Raad van Toezicht dhr. B. Veenhof via berryveenhof@gmail.com

De gesprekken vinden plaats op 23 mei 2023.

Wij zoeken graag zelf naar geschikte kandidaten en werken niet met recruiters of bureaus voor de invulling van deze vacature.


Sluit 16 mei 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"