Bibliotheek Venlo

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Duurzaam leren

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Venlo | Limburg
Sluit 28 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Per 1 april 2022 zijn wij op zoek naar een

Lid raad van toezicht

 • Jij voelt je sterk verbonden met de sleutelrol van de Bibliotheek bij
 • de drie grote maatschappelijke opgaven:
 • een geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving
 • en een leven lang ontwikkelen.

woordwolk-RvT-Venlo_2022-1.png

De Bibliotheek Venlo werkt voortvarend en innovatief aan deze maatschappelijke opgaven als een laagdrempelig en onafhankelijk Huis van Informatie en persoonlijke ontwikkeling.

 

In samenwerking met onze culturele, educatieve en maatschappelijke partners vormt de Bibliotheek Venlo een centrale en onmisbare voorziening, waar de inwoners van Venlo terecht kunnen voor een leven lang lezen, leren, ontwikkelen en ontmoeten. We streven ernaar dat alle kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar toegang hebben tot rijke informatie, ongeacht de betrokkenheid van ouders of opvoeders. Dit doen we als een sterke educatieve partner in zowel het voorschoolse onderwijs als het primair en het voortgezet onderwijs. Met onze vestigingen in Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen, Velden en Venlo is er altijd een Bibliotheek dichtbij.

 

De raad van toezicht

Onze raad van toezicht bestaat uit vijf personen met een diverse achtergrond en expertise. De raad komt tenminste vijf keer per jaar bijeen in overleg met directeur-bestuurder Geja Olijnsma. De raad heeft een beleidsbepalende en controlerende taak en werkt volgens de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed toezicht in onze sector. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal twee keer vier jaar. Wegens de afloop van de termijn van één van de leden zoekt de raad een nieuw lid.

 

Profiel

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De raad toetst of de bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die bij de stichting is betrokken. Hieruit vloeit voort dat de raad van toezicht diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever. In het Reglement van de raad van toezicht worden deze rollen verder ingevuld en geduid.

 

Van een lid van de raad van toezicht verwachten wij dat hij of zij:

 • affiniteit heeft met de doelstellingen en maatschappelijke functie van de Bibliotheek en bereid is daaraan concreet bij te dragen;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten heeft, liefst met aantoonbare relevante ervaring;
 • innovatief is, gericht op ontwikkeling en vernieuwing;
 • midden in de maatschappij staat en contacten onderhoudt in een relevant netwerk;
 • beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • cultureel-maatschappelijk betrokken is en – bij voorkeur – bekend met ontwikkelingen in de gemeente Venlo;
 • de Governance Code Cultuur onderschrijft;
 • communicatief vaardig is en voldoende beschikbaar.

 

Specifieke eisen
In het in september 2020 bekrachtigde Bibliotheekconvenant leggen het Bibliotheekstelsel en rijk, provincie en gemeente vast dat zij zich gezamenlijk gaan focussen op leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang leren.

 • Met het oog op deze maatschappelijke opgaven en de sleutelrol die de Bibliotheek hierin speelt hebben wij een sterke voorkeur voor een kandidaat die kennis en ervaring heeft op het gebied van duurzaam en een leven lang (informeel) leren en ontwikkelen; educatie in de brede zin van het woord;
 • Je hebt goed zicht op de ontwikkeling van onze informatiesamenleving en wat er nodig is om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot deze samenleving.

 

We bieden

 • Een divers en open team van rvt-leden waarbinnen je een boeiende en verantwoordelijke functie mag verwachten als toezichthouder bij een innovatieve organisatie in een interessant maatschappelijk en politiek werkveld;
 • Een nieuwsgierige Bibliotheek, een koploper, daadkrachtig en met lef, die op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau actief is en haar stem laat horen;
 • Een Bibliotheek, nabij en toegankelijk, met jaarlijks 325.000 bezoekers (2019), 43 gemotiveerde medewerkers en ruim 100 vrijwilligers.

 

Leden van de raad van toezicht van de Bibliotheek Venlo vervullen deze functie onbezoldigd.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Wij nodigen je van harte uit om via de website van de Bibliotheek Venlo alvast kennis te maken met onze organisatie. In ons beleidsplan 2019 – 2022 en ons jaarverslag lees je wat onze ambities zijn en wat we hebben bereikt.

Zie jij voor jou de uitdaging? We ontvangen graag voor 28 februari 2022 jouw reactie, voorzien van motivatie en cv, per e-mail ter attentie van mevrouw Geja Olijnsma, directeur-bestuurder: golijnsma@bibliotheekvenlo.nl. De eerste gesprekken staan gepland op vrijdag 11 maart.

 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer Hans Teunissen, voorzitter van de raad van toezicht: hansteunissen@home.nl.


Sluit 28 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"