Bibliotheek Venlo

Lid Raad van Toezicht

Juridisch profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Venlo | Limburg
Sluit 9 januari 2021


Omschrijving Vacature

De Bibliotheek Venlo ontwikkelt zich als een laagdrempelig en onafhankelijk Huis van Informatie en Persoonlijke Ontwikkeling. Samen met onze culturele, educatieve en maatschappelijke partners creëren we een centrale voorziening waar de inwoners van Venlo terecht kunnen voor lezen, leren, ontwikkelen en beleven. Onze medewerkers zoeken actief de dialoog op teneinde meningen, belangen en signalen op te vangen. Inwoners en partners dragen op deze manier met hun kennis en ideeën bij aan de dienstverlening van de Bibliotheek Venlo.

Op nagenoeg alle basisscholen in de gemeente Venlo zijn we als educatieve partner aanwezig met de Bibliotheek op school. Dit breiden we uit naar het voorschoolse onderwijs en het voortgezet onderwijs, om zo te bereiken dat alle kinderen van 0 tot 18 jaar toegang hebben tot rijke informatie, ongeacht de betrokkenheid van ouders of opvoeders.

 

Naast de Stadsbibliotheek in het centrum van Venlo kunnen klanten en bezoekers terecht in onze vestigingen in Arcen, Belfeld, Blerick, Tegelen en Velden. Naast een team van 35 medewerkers werken we met ruim 100 vrijwilligers. Zo’n 5.000 bezoekers nemen deel aan onze activiteiten, we ontvangen ca. 300.000 bezoekers en hebben ruim 500.000 uitleningen.

 

Per 1 april 2021 zijn wij op zoek naar een

Lid raad van toezicht
met een juridisch profiel

 

De raad van toezicht bestaat uit vijf personen en komt tenminste vier keer per jaar bijeen. De Raad heeft een beleidsbepalende en controlerende taak en werkt volgens de Governance Code Cultuur, een instrument voor goed toezicht in onze sector. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal twee keer vier jaar. Wegens de afloop van de termijn van één van de leden zoekt de raad een nieuw lid.

 

Profiel 

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De raad toetst of de directeur-bestuurder steeds een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van iedereen die bij de stichting is betrokken. Hieruit vloeit voort dat de raad van toezicht diverse rollen heeft ten opzichte van de bestuurder: als toezichthouder, klankbord en werkgever. In het Reglement van de raad van toezicht worden deze rollen verder ingevuld en geduid.

Van een lid van de raad van toezicht verwachten wij dat hij of zij:

  • affiniteit heeft met de doelstelling en maatschappelijke functie van de Bibliotheek;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten heeft, liefst met aantoonbare relevante ervaring;
  • het juiste evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kan tonen;
  • beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • beschikt over het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
  • de Governance Code Cultuur onderschrijft;
  • communicatief vaardig is en voldoende beschikbaar.

 

Met het oog op de huidige samenstelling van de raad van toezicht hebben wij een sterke voorkeur voor een kandidaat met een juridische achtergrond.
Leden van de raad van toezicht zijn bekend met ontwikkelingen in de gemeente Venlo, zijn cultureel-maatschappelijk betrokken en beschikken over een relevant netwerk.

 

Aanbod

Een boeiende en verantwoordelijke functie binnen een organisatie in ontwikkeling, in een interessant maatschappelijk en politiek werkveld. Leden van de raad van toezicht van de Bibliotheek Venlo vervullen deze functie onbezoldigd.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Informatie en reacties

Wij nodigen u van harte om via de website van de Bibliotheek Venlo alvast kennis te maken met onze organisatie. In ons jaarverslag leest u wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en wat onze ambities zijn: https://www.bibliotheekvenlo.nl/over-ons/beleid.html

We ontvangen graag vóór zaterdag 9 januari uw reactie, voorzien van motivatie en cv, per e-mail t.a.v. mevrouw Geja Olijnsma, directeur-bestuurder: golijnsma@bibliotheekvenlo.nl. De eerste gesprekken staan gepland in de week van 18 januari.

 

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Hans Teunissen, voorzitter van de raad van toezicht: hansteunissen@home.nl


Sluit 9 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"