Bijwerkingencentrum Lareb

Twee leden Raad van Toezicht.

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant
Sluit 1 augustus 2023


Omschrijving Vacature

 

Bijwerkingencentrum Lareb te ’s-Hertogenbosch is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen, waaronder vaccins, én geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. Zij signaleert risico’s van het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk en genereert en verspreidt kennis hierover. Wil je meer weten? Kijk dan eens op onze website www.lareb.nl.

Raad van toezicht
Met deze uitdagende taak staat Lareb volop in de maatschappelijke belangstelling. Als lid van de raad van toezicht denk je daarin mee en heb je een toezichthoudende rol op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van de strategie en de doelstellingen van Lareb, de beheersing van risico’s en de financiële verslaglegging. Zo geef je o.a. goedkeuring aan het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

Ook worden er belangrijke strategische en operationele besluiten van de organisatie aan de raad van toezicht voorgelegd. Gevraagd en ongevraagd geef je daarbij advies en dien je tegelijkertijd als klankbord voor de bestuurder.

Tenslotte behoort ook het selecteren, benoemen, beoordelen, belonen en het ontslaan van de leden van de raad van bestuur tot jouw taak. Zo draag je bij aan de ontwikkeling van een inspirerende organisatie en het stevig positioneren van het gedachtegoed van Lareb binnen en buiten je netwerk.

Wie zoeken wij?
Kun je ‘dossiers verslinden’? Heb je tijd om je de informatie die je van de organisatie krijgt eigen te maken en ben je je ook bewust van de haalplicht als het gaat om wat er in en rond de organisatie speelt? Kun je je daarbij een onafhankelijk oordeel vormen over de vraagstukken die je worden voorgelegd?

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe leden voor de raad van toezicht die:

  • affiniteit hebben met en inzicht in de missie, ambitie en het werkveld van Lareb;
  • voldoende relevante bestuurlijke ervaring hebben;
  • strategisch inzicht hebben en een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
  • goed onderscheid kunnen maken tussen toezicht houden en besturen;
  • goed kunnen netwerken met betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • goed kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag.

Je doet dit uiteraard niet alleen maar samen met de andere leden van de raad van toezicht, die in totaal  uit vijf personen bestaat. Ieder met verschillende expertises en achtergrond. De raad van toezicht streeft in zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid en rol binnen het team. Er wordt belang gehecht aan kennis en een relevant netwerk vanuit  geneesmiddelenperspectief en het perspectief vanuit patiënt(en-organisa­ties). Als je daarbij ook nog over strategische ervaring met public relations en communicatie beschikt is dat een pré.

Gelet op de huidige samenstelling nodigen wij vrouwelijke kandidaten én mensen met een andere etnische achtergrond, die zich herkennen in het profiel, nadrukkelijk uit om te reageren.

De maximale zittingstermijn van een lid raad van toezicht is tweemaal vier jaar. Ongeveer zesmaal per jaar komt de raad bijeen.

Wat bieden wij jou?
Een dynamische omgeving waar de andere leden van de raad van toezicht jouw inspirerende sparring­partners zijn. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit, waarbij je de kans hebt jezelf op strategisch terrein verder te ontwikkelen. De vergoeding die je jaarlijks als lid raad van toezicht ontvangt is gebaseerd op de norm van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Dit is inclusief reiskosten en andere onkosten.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 


Heb jij de ambitie om onze organisatie als lid van de raad van toezicht te ondersteunen? Mail dan je motivatie met cv naar werken@lareb.nl t.a.v. Marc Eyck. Voor vragen over deze vacature kun je Frans Lindelauf, voorzitter raad van toezicht, benaderen op tel: 06 51 21 93 06. Reageren kan tot en met zondag 30 juli 2023. Vermeld in het onderwerp duidelijk ‘Sollicitatie RvT’. Laat svp ook even weten hoe je op onze vacature werd geattendeerd.

De kennismakingsgesprekken zijn op 7 augustus a.s. in ons kantoor te ‘s-Hertogenbosch. Bij de gesprekken zijn Marc Eyck (toekomstige voorzitter) en Johan van der Heide aanwezig. Beiden lid van de raad van toezicht.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Als je je niet correct behandeld voelt of het niet eens bent met de gevolgde procedure, heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen. Deze kun je mailen naar werken@lareb.nl.


Sluit 1 augustus 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"