OnderhoudNL

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Waddinxveen | Zuid-Holland
Sluit 8 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

In de verenigingsstructuur van OnderhoudNL is een besturingsmodel opgenomen met een Raad van Toezicht (RvT). Deze Raad houdt namens de leden toezicht op het bestuur van de vereniging, zowel voor wat betreft het beleid als de financiën. Hiervoor beschikt de Raad over onder andere de bestuursverslagen, de periodieke stand van de beleids- en financiele cyclus, het jaarverslag met jaarrekening en het accountantsrapport.

De RvT bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. Minimaal drie leden zijn lid van de vereniging. De overige leden zijn, in het kader van good governance, geen lid van OnderhoudNL. De RvT vergadert vier keer per jaar met de voorzitter van het bestuur van OnderhoudNL. Ook worden er thema-vergaderingen georganiseerd rond actualiteiten. Na zeven jaar nemen twee leden statutair afscheid van de RvT. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een lid van binnen de vereniging en een vacature voor een lid van buiten de vereniging.

Binnen de gehele vereniging weten wij dat we met een divers samengesteld team (man/vrouw/leeftijd) het beste in elkaar naar boven halen. We zijn dan ook benieuwd hoe u met uw eigen kwaliteiten daar aan bij kan dragen.

Kerntaken

  • Toezicht uitoefenen op het bestuur en haar belangrijkste strategische-, beleidsmatige- en financiële besluiten.
  • Toezicht op de algemene gang van zaken in de vereniging (aan de hand van de onderhanden dossiers).
  • Adviseren van het bestuur en fungeren als klankbord.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 

Wilt u meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer I. Koster via 06-20324372.

Reageren

Graag nodigen wij kandidaten uit voor 8 maart te reageren met een korte motivatie en een actuele cv per e-mail naar de directeur van de vereniging (tevens secretaris van de RvT), de heer O.O. Spruijt, via o.spruijt@onderhoudnl.nl.


Sluit 8 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacatue voor Twee Leden RvT bij Stichting VVV Midden-Limburg.
RvC Lid Vacature bij Dagelijks Leven te Apeldoorn.
Voorzitter RvT vacature bij Stichting Trias Jeugdhulp te Zwolle.
RvT Lid vacature bij Home Instead Thuisservice Amsterdam.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Stichting Bibelot te Dordrecht.
Voorzitter RvT vacature bij Mantelzorg NL te Zeist.
RvT Lid vacature bij Solis Deventer.
RvT Lid met profiel HRM & Sociale Innovatie bij Solis te Deventer.
RvT Lid gezocht door HAS Hogeschool in Den Bosch.
RvT Lid gezocht door Koningin Wilhelmina College te Culemborg.

"Naar begin pagina"